Fikk ikke grønt lys for dyrere parkering

Stavanger parkering AS ville doble prisene og bestemme mer selv. Politikerne ga dem mer spillerom, men satte nye rammer for minimums- og makspris.

Parkering i P-Kyrre i Stavanger

Ingen av politikerne i kommunalstyret for byutvikling støttet Stavanger parkerings forslag om å doble parkeringsavgiftene i sentrum.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Stavanger parkering AS ville doble minimumsprisen i parkeringshus og langs gata fra 5 til 10 kroner i timen. De ville også øke maksprisen fra 20 til hele 50 kroner i parkeringshus og fra 45 til 60 kroner for parkering i gata.

Eivind Jordal

– Ingen klok politikk, sa Høyres Erlend Jordal om Stavanger parkerings forslag om å doble parkeringsprisene i sentrum.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Et så enormt prishopp er ingen klok politikk. Vi vil at det skal være aktivitet, at folk skal bruke byen og benytte seg av tilbudene som er der, sa Erlend Jordal (H).

Ingen av politikerne i kommunalstyret for byutvikling støttet parkeringsselskapets forslag. Høyre og de uavhengige la fram et forslag om å øke prisene vesentlig mindre enn foreslått.

De ville ikke øke minimumsprisen fra 5 kroner, men var villige til å oppjustere maksprisen i parkeringshus fra 20 til 25, og maksprisen for gateparkering fra 45 til 50 kroner. Og slik ble det.

– Et paradigmeskifte

– Det pågår litt for mye samtidig som berører Stavanger sentrum. Det er av og til grunn til å skynde seg litt langsomt. Vi er i ferd med å bygge opp et kollektivsystem, som kan skape en annerledes situasjon. Før vi vet hvordan bomringen blir skal vi være varsomme med å pålegge ekstra belastninger, sa Helge Solum Larsen (uavhengig).

Christian Wedler

Christian Wedler (Frp) var sterkt kritisk til flertallspartienes forslag om økning.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Christian Wedler (Frp) var sterkt kritisk til Rådmannens innstilling, som innebar en makspris på inntil 50 kroner i parkeringshus, og inntil 60 kroner for gateparkering. Fremskrittspartiet la frem et forslag om å opprettholde dagens parkeringspolitikk.

– Dagens parkeringspolitikk er en av hovedpilarene for sentrumspolitikken. Hovedformålet til parkeringsselskapet skal være å sikre sentrum rimelige og tilgjengelige parkeringsplasser, ikke å sikre inntekter til bykassen eller til selskapet, sa Wedler, og fortsatte:

– Nå får vi bommer, dyrere parkering og sommerstenging. Det er galskap. 85 prosent av dem som handler i sentrum bruker bil i dag.

Han kalte økningen av parkeringsavgiften for et paradigmeskifte.

– Før handlet parkeringspolitikken om at folk skulle parkere, men fra i dag handler det om at kommunen skal tjene penger, sa han.

Parkering i P-Kyrre i Stavanger

Stavanger parkering ønsket å doble parkeringsavgiftene i sentrum. Det gikk ikke politikerne med på.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Får større spillerom

Men Stavanger parkering skal få mer spillerom, og muligheter til å tidsregulere parkeringsprisene selv, innenfor rammene.

– Det vil fungere slik at der det i dag ikke er fullt belegg, vil de kunne sette ned prisene per time, for å få fylt opp parkeringshusene, mens der flere vil inn på de samme tidspunktene, kan prisene settes høyere. Dermed vil vi kunne fordele trafikken utover byen, og flere vil finne parkering på en enklere måte, sier Jordal.

For eksempel har parkeringsanlegget Kyrre i Løkkeveien en dekning på kun 30 prosent, mens Jorenholmen er nesten stappfullt.

Sentrumsforeningen i Stavanger og Næringsforeningen i Stavangerregionen har begge uttrykt sin bekymring for at en økning av parkeringsgebyrene i sentrum, sammen med en forlenging av sommerstengingen av Vågen og innføring av bypakken med ny bomring rundt sentrum, vil være dramatisk for handelen i sentrum.