Vil ikke ha fire felt sørover fra Ålgård

Statens Vegvesen mener det blir for dyrt å utvide E39 fra Ålgård til Søgne.

Veglys på E39

Statens Vegvesen mener det blir for dyrt å utvide E39 fra Ålgård til Søgne.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Statens vegvesen ønsker ikke fire felts veg på E-39 sørover fra Ålgård.

Det kom fram på et møte om planene for strekninga Ålgård-Søgne i Kristiansand i dag.

Les også: Krever krabbefelt og midtdeler

Les også: KrF vil bygge ut E39

Midtdelere fra Ålgård til Egersund

Vegvesenet går inn for utbedringer for i alt tretten milliarder kroner, blant annet midtdelere mellom Egersund og Ålgård.

Forslaget legger opp til firefelts vei mellom Søgne og Vigeland i Vest-Agder og midtrekkverk på strekninger ved Flekkefjord og Mandal.

Et av Vegvesenets alternativer legger opp til midtrekkverk på hele strekningen, untatt i tunellene.

– Urealistisk med firefelts vei

Prosjektleder i Statens vegvesen, Karl Sandsmark sier at det vil koste 26 milliarder kroner å utvide til fire-felts vei på hele den nitten mil lange strekningen fra Ålgård til Søgne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ulykke ,Skurve

Statens Vegvesen håper midtdelere skal redusere møteulykkene på E39. Bildet er fra en ulykke ved Skurve sør for Ålgård.

Foto: Ronny Hjertaas

– Vi tror at det er relativt urealistisk å satse på firefelts vei. Det gir ikke tilstrekkelig samfunnsnytte til å forsvare prisøkningen, sier Sandsmark.

Sandsmark mener at forslaget fra Vegvesenet vil gi bedre trafikksikkerhet på denne delen av E39.

– Jo mer fysisk skille, jo sikrere blir veien. Det er mye møteulykker som har vært problemet på strekningen, sier Sandsmark.

Reduserer reisetiden med 45 minutter

Det mest aktuelle forslaget vil redusere reisetiden mellom Ålgård og Søgne med rundt 45 minutter. En firefeltsvei på hele strekningen ville redusere reisetiden med en time.

På strekningene med midtdelere vil fartsgrensen bli hevet til 90 kmt.

Sandsmark understreker at det er opp til politikerne nasjonalt og lokalt å ta stilling til den fremtidige standarden på E39.

Fylkesordfører Tom Tvedt (Ap)

Fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt, sier at spørsmålet om utvidelse av E39 sørover mot Kristiansand er et spørsmål om prioritering.

Foto: NRK

– Vi må velge

Fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt, sier at spørsmålet om utvidelse av E39 sørover mot Kristiansand er et spørsmål om prioritering.

– Det er slik at vi nærmer oss Nasjonal Transportplan NTP og til syvende og sist så må vi gjøre noen prioriteringer på hva vi skal bygge, sier Tvedt.

Les også: Kjør til Bergen på drøyt to timer

Han mener E39 mellom Ålgård og Søgne må holdes opp mot andre veiprosjekter.

– Vi har og det som går på nordfylket og Haugalandet og ikke minst et Rofast oppe i dette her. På et eller annet tidspunkt må vi klare å prioritere innenfor de midlene vi har, mener Tvedt, som legger vekt på at det viktigste er å få til en sikker vei.