Designpris til denne turstien i Stavanger

Den spektakulære turstien ved Hafrsfjord blir i dag hedret med den prestisjetunge arkitekt- og designprisen DOGA. Juryen hyller måten stien framhever hverdagslandskapet.

hafrsfjord tursti

I utgangspunktet var terrenget langs fjorden komplisert og litt uoverkommelig. Sluttresultatet er en bro som på en måte svever rundt fjellet. Den er festet kun på innsiden.

Foto: Erik Waage

– Prosjektet har lyktes med å koble sammen turveisystemet i Hafrsfjord og har skapt et landemerke og et samlingssted for turgåere og lokalbefolkning, mener juryen bak DOGA-merket 2017.

Får prisen i ettermiddag

Stavanger kommune får prisen for Håhammaren bro og tursti på Madlasandnes. Merket går både til Stavanger kommunes fagavdeling for park og vei, og til leverandørene Multiconsult, Sweco Norge og Lyse.

– Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det, i stedet for å prøve å forskjønne det. Dette er en svært vellykket kultivering av et
flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei, skriver juryen i sin begrunnelse.

Utmerkelsen deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

Håhammerbroen
Foto: Hanne Rønnestad Braut

Løfter fram de beste

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket, og så mange som 49 tilfredsstilte de høye kravene som juryen stiller. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser.

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

Ny turvei langs Hafrsfjord.

Se video av den nye turveien. Foto/redigering: Elin Bardal.

Pris til Lærdal Medical for babykopp

Organisasjonen Design og arkitektur Norge gir også merket til Stavanger-bedriften Lærdal Global Health for å ha utviklet en kopp som hjelper nyfødte barn i utviklingsland til å få i seg morsmelk.

Nifty Feeding Cup

Laerdal Global Health mottar DOGA-merket 2017 for Nifty Feeding Cup, som her brukes i India.

Foto: Laerdal Global Health

Dette er en gjenbrukbar silikonkopp utviklet for å gi brystmelk til nyfødte som ikke lar seg mate rett fra brystet. Koppen er enkel å bruke, lett å rengjøre og gir babyen kontroll over mengde og hastighet under mating. Koppen er spesielt utviklet med tanke på lavressursland.

– Dette er et lite produkt, men med en stor funksjon. Her har man sett at den egentlige målgruppen ikke er en helseorganisasjon eller en sykepleier, men de mest sårbare iblant oss: nyfødte barn, og laget produktet etter deres premisser, står det i jurykjennelsen.