Derfor vil Norges største ferjeselskap drive Høgsfjord-sambandet

Flere ferjeselskap har allerede vist interesse for å drive ferjesambandet Lauvvik-Oanes etter Ryfast-åpningen. Nå kaster Fjord1 seg inn i kampen.

Oanes

Høgsfjordferja som den er i dag er snart historie, men flere vil ta over driften. Bildet fra ferjekaien på Oanes.

Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Vi anser at Lauvvik-Oanes fortsatt har potensial til å være et interessant ferjesamband etter åpningen av Ryfast, sier sjefanalytiker i Fjord1, Hallgeir Kleppe.

Det var Aftenbladet som første meldte at Fjord1 nå har kastet seg inn i kampen om å få drifte Høgsfjordsambandet etter at Ryfast åpner i 2019. Norges største ferjeaktør mener potensialet er stort i ferjesambandet, selv om de regner med at store deler av trafikken vil forsvinne når Ryfasttunnelene åpner.

Hallgeir Kleppe

Hallgeir Kleppe, sjefsanalytiker i Fjord1.

Foto: Ingrid Færøyvik / Fjord1

– Per 2016 er det i overkant av 900.000 personbilenheter som bruker ferjesambandet i året. Med et brukbart ruteopplegg, brukbar åpningstid og tilrettelagt kapasitet så vil mange fortsatt finne det formålstjenlig å ta ferja. I dag er dette inne på lista over Norges ti største ferjesamband regnet i transporterterte personbilenheter, sier Kleppe.

Reiseliv

Analytikeren ser også et stort potensial i reiselivsnæringen i distriktet.

– Lysefjorden er noe av det beste Norge har å by på med tanke på naturopplevelser. Lauvvik-Oanes er på mange måter inngangsporten til Lysefjorden, sier Kleppe.

Ordførerne i kommunene der ferjekaiene ligger, Sandnes og Forsand, er glade for Fjord1 vil drifte Høgsfjordsambandet.

– Det at Fjord1, som er Norges største ferjeselskap, har sendt søknad om konsesjon er veldig bra. Det viser at de har tro på sambandet, sier ordfører i Forsand kommune, Bjarte Dagestad (H).

Bjarte Dagestad

Forsandordfører Bjarte Dagestad (H).

Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg synes det er kjempeflott at det er så stor interesse, ikke minst for de reisende, sier fungerende ordfører i Sandnes kommune, Pål Morten Borgli (Frp).

Etter planen Forsand og Sandnes skal slå seg sammen til nye Sandnes kommune i 2020. Ferja er ansett som svært viktig for denne sammenslåingen.

Men det kan fortsatt være skjær i sjøen

Usikkerhet

Fylkespolitikerne i Rogaland har ved flere anledninger uttrykt bekymring for konsekvensene hvis ferjedrift over Høgsfjorden blir opprettholdt etter åpningen av Ryfast. Fylkeskommunen har garantert for seks milliarder kroner i Ryfast-prosjektet, sammen med Stavanger kommune. Politikerne frykter at deler av garantien kan bli utløst hvis trafikkgrunnlaget blir mindre. Fylkespolitikerne har også vedtatt å legge ned ferjelemmen på Oanes, noe politikerne i Sandnes og Forsand har reagert på. Hallgeir Kleppe fra Fjord1 erkjenner at det er mye usikkerhet knyttet til Høgsfjordsambandet.

– Derfor forutsetter vi en del ting for at dette skal gå, sier han. Fjord1 har foreløpig ikke valgt hvilken periode de skal søke konsesjon for.

– Ferjekaien må bli opprettholdt og stilt til rådighet for ferjeoperatører. Vi antar at vi må betale for det, men dette er en veldig viktig forutsetning. Vi må ha kontroll på hvor mye havneavgift vi blir belastes for. Hvis vi må kreve inn bompenger så vil økonomien høyst sannsynlig ikke gå opp. Vi må se på ferjetype, størrelse og ruteoppsett og vi må kalkulere priser slik at vi dekker våre kostnader og sitter igjen med litt på bunnlinja.

Det er tidligere blitt kjent at Lokale Høgsfjord Rutelag AS har søkt om konsesjon av drift