– Må legge frem FBI-bevis

Vestfold tingrett sier nei til å fengsle to av de siktede i «Trojan Shield»-operasjonen. Sør-Rogaland tingrett sier ja til fengsling av en annen siktet. – Det handler om innsyn i bevismaterialet, sier jussprofessor.

Inger Marie Sunde, professor i juss

Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen, mener forsvareren i Sør-Rogaland tingrett har hatt innsyn i grunnlagsmaterialet i saken mot den siktede i Trojan Shield. Det har de ikke i Vestfold.

Foto: Fotograf Ingar Sorensen

– Teksten i kjennelsene tyder på at det fremlagte bevismaterialet er av forskjellig karakter. I Rogaland har nok forsvaret hatt innsyn i materialet, sier professor ved Politihøgskolen Inger Marie Sunde.

Tirsdag ble den internasjonale politioperasjonen «Trojan Shield» gjort kjent for verden.

FBI i USA har overvåket en kryptert meldingskanal for kriminelle, som har vært i bruk på over 12.000 elektroniske enheter i over 200 land.

Mer enn 800 arrestasjoner er gjort i Europa. I Norge er foreløpig ni personer arrestert, siktet for grov narkotikaovertredelse.

Det har denne uken vært tre kjente fengslingssaker i forbindelse med aksjonen, to i Vestfold og Telemark og en i Rogaland. Én er varetektsfengslet. To er ikke.

I Vestfold tingrett ble ikke materialet fra FBI lagt frem for retten eller de siktede. Kripos gjorde heller ikke dette materialet tilgjengelig for forsvarerne.

Dermed var ikke beviskravet oppfylt, og fengslingsbegjæringen i Vestfold ble ikke tatt til følge.

– Skal lite til før fengslingen oppheves

Sunde forklarer at hovedregelen er at forsvareren har rett til alt bevismateriale i saken mot sin klient før fengslingsmøtet. Dette omfatter også avlyttings-materiale som i denne saken.

– Det skal lite til før fengslingen oppheves ved brudd på innsynsretten. Det skyldes at muligheten for å ta til gjenmæle mot bevisene anses som en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti, sier Sunde.

ANoM-appen på skjermen til en fransk mobiltelefon

Den internasjonale politioperasjonen har pågått i flere år, og har basert seg på en kryptert kommunikasjonsplattform kalt ANoM – en app utviklet av det føderale politiet i Australia og amerikanske FBI.

Foto: Olivier Morin / AFP

Anket begge steder

I Sør-Rogaland tingrett ble en mann bosatt i Sør-Rogaland imidlertid fengslet. NRK har sett kjennelsen, men har ikke lov til å publisere innhold fra den.

Her er retten gjort kjent med bevisene.

Fengslingskjennelsen i Sør-Rogaland tingrett ble fredag anket, som følge av det forsvarer Ørjan Eskeland mener er flere saksbehandlingsfeil.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke saksbehandlingsfeil som ligger til grunn, men sier til NRK at de har hatt innsyn i grunnlagsmaterialet.

Vestfold tingrett mener at materialet er lovlig hentet inn i USA, men at en slik overvåkning ikke ville vært lovlig i Norge. Sunde er enig i at tilsvarende overvåking ikke er lov etter norsk rett.

– Men det er lagt til grunn at bevisene er lovlig innhentet etter amerikansk rett, noe som betyr at de i utgangspunktet er lovlige bevis også i norsk rett, sier hun.

Hun mener at påtalemyndigheten vil ha muligheten til å legge frem de originale meldingene og gi forsvarer innsyn i ankesakene, dersom ikke FBI setter foten ned.

Odd Rune Torstrup

Odd Rune Torstrup var den siktede i Rogaland sin forsvarer under fengslingsmøtet torsdag.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Mener påtalemyndigheten lar seg forføre

Mannens forsvarer under fengslingsmøtet, Odd Rune Torstrup, reagerte torsdag på bevisene i saken. Hans klient nekter straffskyld.

– Mitt syn er at vi lett lar oss forføre av at FBI har sendt en mengde opplysninger til norsk og europeisk politi, og så tar vi altfor god fisk, sier Torstrup til NRK.

Flere nyheter fra Rogaland