Hopp til innhold

Denne havna er en av de mest forurensa: Nå ber kommunen om 200 millioner

30 tonn med gift skal fjernes fra havbunnen. Stavanger kommune ber staten om å åpne lommeboka, men klimaministeren lover ikke vekk penger med det første.

  • I første versjon av denne artikkelen stod det at 30 tonn med giftig masse skulle graves opp og fjernes. Denne formuleringen var feil. Mengden muddermasse som skal fjernes er mye større enn dette. Men når tiltakene er gjennomført er det estimert at 30 tonn miljøgifter er fjernet.

– Det er et gryteklart prosjekt, så nå bare ivrer vi etter å få rydda opp og rensa sjøbunnen, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger kommune.

Det er bare idyll over havoverflata i Galeivågen i Stavanger.

Men under er det en helt annen verden. Over 100 år med utslipp av miljøgifter har satt sine spor.

Galeivågen er et av Norges mest forurensa sjøbunnsområder.

– Det er sterkt forurensa etter industri i over 100 år, sier Silje Nag Ulla som er fagspesialist i Norconsult.

Silje Nag Ulla som er fagspesialist i Norconsult Galeivågen Hundvåg

Silje Nag Ulla, fagspesialist i Norconsult.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Galeivågen er én av 17 havner som myndighetene har prioritert fordi forurensingen er spesielt høy.

– Jeg ville ikke spist fisk eller krabbe som er fanget her, sier Ulla.

Et omfattende prosjekt

Det er planlagt å fjerne forurenset sjøbunn og dekke den til, så den ikke kan utgjøre en risiko lenger.

I de 17 områdene er det uakseptabel risiko for negative effekter på dyr og planter. Den vanligste måten å rydde opp i forurenset sjøbunn er å dekke til med rene masser. På denne måten forsegles forurensningen.

Kartlegginga av Galeivågen er godt i gang. Stavangers ordfører innser at oppryddinga blir omfattende.

Galeivågen Hundvåg forurenset havbunn

Det ser nydelig ut på overflaten, men under overflaten er det ikke like flott.

Foto: Arild Eskeland / NRK

For å fjerne 30 tonn gift fra havbunnen i Galeivågen, skal store masser graves opp og deponeres på dypere vann lenger ut. Massene skal så forsegles for å ikke lenger skade livet i sjøen.

– Det er høye kostnader til å gjøre alene, men vi skal bidra, sier Hegdal.

Sissel Knutsen Hegdal ordfører Stavanger Galeivågen Hundvåg

Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger kommune.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Nå ber ordføreren staten om raskt å bla opp 200 millioner kroner.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for å følge opp handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

– Det er veldig viktig at staten kommer på banen og er med i spleiselaget. Det koster penger å rydde opp etter gamle synder men det er en jobb vi er nødt å ta.

Lover ikke vekk penger med det første

Hegdal mener det er viktig å komme i gang så fort så mulig. Derfor sendte hun et brev til staten å oppfordret til å få penger til å starte oppryddingen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at Stavanger Havneområde inngår i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Portrett av Andreas Bjelland Eriksen. Han har på seg blå dress med hvit skjorte og lyseblått slips. Han står utendørs og har et alvorlig blikk inn i kamera.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen lover ikke vekk penger til Stavangers ordfører med det første.

Foto: William Jobling / NRK

– Risikovurdering av sedimentene i Galeivågen i Stavanger viser at det er behov for å gjennomføre tiltak for å rydde opp.

Han sier at det er positivt at prosjektet i Galeivågen er klart for gjennomføring.

– Dette er et prosjekt som vil strekke seg over flere år. Eventuell statlig medfinansiering er noe vi må komme tilbake til i det ordinære budsjettprosessene.

Dette er Puddefjorden i Bergen, fire år etter oppryddinga av gamle miljøsynder. I Galeivågen er det mye som gjenstår før vågen er frisk igjen.