Hopp til innhold

Denne flyplassen kan bli fjernstyrt

Avinor varsler at det skal satses på fjernstyrte kontrolltårn. Haugesund lufthavn kan være en av flyplassene som i framtiden fjernstyres fra Bodø, ifølge Haugesunds avis.

Haugesund lufthavn Karmøy

I framtiden kan kontrolltårnet på Helganes bli fjernstyrt fra Bodø.

Foto: Thomas Halleland / NRK

I dag leverte Avinor «Plan for virksomheten 2016-2018» til Samferdselsdepartementet, skriver Haugesunds avis.

– Etablering av fjernstyrte tårn er et sentralt element i arbeidet med kostnadseffektiviseringen og har et potensial på 40–50 prosent kostnadsreduksjon, heter det i planen.

Flyplassen på Karmøy er en av de mindre lufthavnene i landet.

I perioden 2017 til 2020 vil 15 av Avinors lufthavner omgjøres til fjernstyrte tårn styrt fra et senter i Bodø, skriver avisen.

– Dette vil bidra til lavere kostnader for lufthavnene og sikre opprettholdelse av en landsomfattende lufthavnstruktur, i tråd med Avinors samfunnsoppdrag. Avinor har ambisjon om en betydelig økning i bruken av denne teknologien på norske lufthavner, skriver Avinor til departementet.