Den siste bondeaksjonen

Med ringende kubjeller og poengterte slagord på bannerne, skal over 2000 bønder fra hele landet storaksjonere i Oslo i formiddag. – Det blir denne aksjonen, så er det slutt, sier Ola Andreas Byrkjedal i Rogaland bondelag.

Bønder på torget i Stavanger

Bøndene overtok Stavanger sentrum forrige mandag. I dag inntar mange av de samme bøndene Oslo, sammen med 2000 andre bønder fra hele landet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Arrangørene anslår at så mange som 2200 bønder og sympatisører
vil delta i protesttoget i Oslo sentrum mot regjeringens tilbud
i jordbruksforhandlingene.

Ola Andreas Byrkjedal

Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland bondelag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bønder over hele landet har demonstrert siden Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene med staten i landbruksoppgjøret.

Bøndene som i dag samler seg i Oslos gater, er ikke kun bønder fra østlandsområdet. Mange har reist fra andre deler av landet, blant andre 150 bønder fra Rogaland.

– Det har vært imponerende stor innsatsvilje fra bøndene. Det har opparbeidet seg en stor frustrasjon gjennom mange år over manglende inntekt, og vi finner ikke i oss det lenger, sier Ola Andreas Byrkjedal, styreleder i Rogaland bondelag.

Siste demonstrasjon

Bøndene skal demonstrere fra Landbrukets hus, via Stortinget og opp til statsminister Jens Stoltenbergs kontor.

– Vi får med oss 40–50 traktorer, så vi skal være godt synlig i Oslo, sier Byrkjedal.

Han sier politiet skal være til stede under demonstrasjonen, og at alt vil foregå i rolige former. Byrkjedal varsler også at dette er slutten på en lang rekke demonstrasjoner.

– Det er denne aksjonen, så er det slutt, sier Byrkjedal.

Tenker langsiktig

Tor Gaute Eikeland

Tor Gaute Eikeland var én av mange bønder på Stavanger lufthavn, Sola i formiddag.

Foto: Lasse Hansen / NRK

Tor Gaute Eikeland er blant bøndene som skal demonstrere i Oslo. Han mener det er viktig å tenke langsiktig i jordbruksforhandlingene.

– Vi ønsker at neste generasjon skal ønske å satse på gårdsdrift. Hva gjør folk når det ikke lenger er selvsagt at maten kommer på bordet? spør Eikeland.

– Det er ikke rett og slett for mange bønder i forhold til produksjonen i norsk landbruk?

– Bøndene har rasjonalisert vekk halvparten av årsverkene de siste årene. Vis meg den næringen som har rasjonalisert like mye, svarer Eikeland.

Dette skjer i hovedstaden

Bøndene møtte først opp ved Landbrukets hus klokken ti for å varme opp med allsang, lettere servering og appeller.

Klokken 12 marsjerer de frammøtte til Stortinget, der bøndene venter at stortingsrepresentanter fra ulike partier vil komme ut på Løvebakken. Bøndene venter at mange representanter vil komme ut for å hilse på dem og snakke med bønder fra sine fylker.

Fra Stortinget går protestmarsjen til Statsministerens kontor, som etter terroranslaget 22. juli er flyttet til forsvarsministerens kontorer i Glacisgate.

Det er mandag morgen ikke kjent hvem ved Statsministerens kontor
som vil komme ut for å møte de protesterende bøndene og lytte
til appellene og budskapet deres.