Den nye veien ble stengt

I natt ble det åpnet en ny vei rundt Sokn bomstasjon i Rennesøy. Det skjedde til jubel fra mer enn hundre frammøtte Rennesøy-buer. Men i løpet av natten har Mesta satt opp sperringer.

Stengsler ble satt opp i løpet av natten.

Stengsler ble satt opp i løpet av natten.

Foto: NRK

 

Omveien rundt bomstasjonen ble laget og åpnet etter at Rennfast er nedbetalt. Rennesøybuen har protestert mot at det fortsatt skal betales bompenger på Sokn. Bompengene skal gå til Finnfast-prosjektet.

Sperringer

Da den nye veien ble åpnet lot politiet bilene passere. Men i løpet av natten har Mesta satt opp sperringer.

6 - Det var ikke noe annet å vente. Dette var jo mer en PR-gimmick for å få fokus på problemstillingen med at staten går fra sine forpliktelser i forbindelse med finansieringen av Rennfast og nedstengningen av bomstasjonen, sier Viggo Andreassen fra Rennesøy Arbeiderparti.

- Det ble kjørt heftig i går på denne veien, men det var vel den ene gangen det skjedde.

- Var det forsvarlig?

- Politiet var tilstede hele tiden og gjorde ingen antydninger til å stoppe noe. Så lenge det foregikk så sent på natten med relativt liten trafikk og god oversikt så gikk det greit.

Den nye veien ble feiret med flagg og tog.

Den nye veien ble feiret med flagg og tog.

Foto: NRK

Gir seg ikke

- Men nå er det vel nok, nå har dere gitt beskjed?

- Det synes jeg aldeles ikke. Så enkelt skal det ikke være å gå fra forpliktelsene som ligger til grunn for finansieringen av Rennfast. Det ble laget et budsjett, det ble laget en plan og det er laget et regelverk for hvordan dette skal gjøres. Det forholder vi oss til. De synes vi myndighetene bør forholde seg til.

Nye aksjonsformer

- Kommer aksjonene til å fortsette?

- Jeg tror det blir nye aksjonsformer. Vi skal holde myndighetene våkne for denne problemstillingen.

- Dere er ikke redde for at det kan komme aksjoner som ikke er så bra?

- Nei, det er jeg ikke. Denne protestaksjonen oppfatter jeg nærmest som morsom. Det er en kreativ gjeng som står bak dette. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre noe som er i strid med lover og regler.

- Dere gir dere ikke?

- Det har vi ikke til hensikt i det hele tatt, sier Andreassen.