Den mest dramatiske

Denne er den mest dramatiske jeg kan huske, sier fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen. Det er alvorlig når så mange må evakueres og at brannen har truet befolkningen, tett på et kommunesenter med mange folk og boliger.