Borgervern deltar i omstridt rasismedebatt

Antirasister mobiliserer mot møtet i Sølvberget kulturhus i Stavanger onsdag kveld.

Borgervernet i Rogaland, Øystein Vaule

Lederen for gruppen Borgervernet i Rogaland, Øystein Vaule, er invitert som paneldeltaker i rasismedebatten på Sølvberget. Gruppen har de siste ukene delt ut flygeblader mot et planlagt asylmottak og hengt opp plakater i Sandnes.

Foto: NRK

– Vi synes det er viktig å ta en debatt i det offentlige rom om et så vanskelig tema som hverdagsrasisme er. Vi kan oppnå å få trollet ut i sola så det sprekker, sier leder for biblioteket på Sølvberget kulturhus, Marit Egaas.

Det blir debatt på Sølvberget onsdag kveld, til tross for stor motstand mot at leder for Borgervernet Rogaland, Øystein Vaule, er invitert som paneldeltaker. Gruppen har de siste ukene delt ut flygeblader og hengt opp plakater i Sandnes.

Protesterer mot asylmottak

Borgervernet protesterer mot et nytt asylmottak på Sandved. De mener mottaket vil føre til mer kriminaltitet.

Eirin Sund

Stortingsrepresentant Eirin Sund fra Ap deltar i rasismedebatten på Sølvberget i Stavanger onsdag kveld. Hun mener det er en viktig debatt.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Gruppen har 116 medlemmer på Facebook. De opplyser at de sympatiserer med høyreekstreme nettsteder som Vigrid og Nordfront.

Det at Vaule får taletid som del av et panel på kulturhuset, har fått antirasister til å se rødt.

– Det vil både være en mulighet for dem til å rekruttere folk, til å få legitimert budskapet sitt og nå ut til andre mennesker som de ellers ikke ville nådd ut til.

Det sier redaktøren for nettstedet Radikal portal, Vegard Velle. Han har publisert flere artikler som oppfordrer Sølvberget til å avlyse, og debattanter til ikke å stille.

SOS Rasisme har varslet demonstrasjoner mot møtet, og mobiliserer deltagere som skal vise sin avsky mot debatten.

– Du sprekker ikke noe troll. Tvert imot blir de mer mørkebrune ved å slippe dem til i offentligheten. Nettopp av den grunn, så har et samlet antirasistisk miljø uttalt at det er feil av personer å stille opp til den debatten.

– Utrolig mye press og negative tilbakemeldinger

For noen dager siden kom meldingene om at lokalpolitikerne Marcela Molina fra SV og Pål Morten Borgli fra Frp har trukket seg fra debatten. Molina mener det er viktig å ta debatten, men ønsker ikke selv å delta.

Marcela Molina

Marcela Molina fra SV trakk seg fra debatten på Sølvberget etter det hun kaller utrolig mye press og negative tilbakemeldinger.

Foto: NRK

– Det ble så utrolig mye press og negative tilbakemeldinger, veldig mye fra rundt omkring i landet. Derfor har vi gjort den vurderingen at SV ikke skulle delta i debatten, sier Molina.

– Denne debatten er viktig

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eirin Sund, har derimot takket ja til å stille i debatten. Hun mener det er bra at debatten kommer ut i lyset.

– Jeg tenker at jeg må bidra til at vi får opp i dagen det de står for og at de blir imøtegått og konfrontert. Jeg håper jo at det er veldig mange som kommer, og som kan vise at de ikke har de holdningene som de har. Så er jeg ikke redd for debatt. Jeg tror at ord er demokrati, og at debatt er demokrati. Derfor synes jeg denne debatten er viktig, sier Sund.

Det synes lederen for biblioteket på Sølvberget og. Marit Egaas mener det er en gylden sjanse til å sette bibliotekloven ut i livet. Her står det at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

– Vi ønsker ikke sirkus, men vi ønsker den offentlige debatten, og den offentlige opplyste samtale, og det er det vi prøver på, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland