- De tiltalte er strafferettslig tilregnelige

De sakkyndige i mishandlingssaken mener alle de fem tiltalte kan straffes dersom de blir funnet skyldige.

Psykiatrisk sakkyndige

De psykiatrisk sakkyndige i mishandlingssaken. Dan Tungland, psykolog. (til venstre) og Gunnar Johannessen, lege og spesialist i psykiatri.

Foto: John Gunnar Skien / NRK

Alle de fem tiltalte i den såkalte tortursaken på Kampen i Stavanger er strafferettslig tilregnelige. Det mener de sakkyndige som forklarte seg i retten i dag.

Tre av de tiltalte har lettere psykisk utviklingshemming, og kan derfor vente seg mildere straff dersom de dømmes.

Les også: - Tvang burde vært vurdert

Les også: – Det mest spesielle tilfellet jeg har sett

– Omfattende arbeid

Psykolog Dan Tungland sier det har vært et omfattende arbeid å kartlegge tilstanden til de fem som er tiltalt for mishandling med døden til følge etter at Jonny Risvik ble funnet død i en leilighet i Kampensgate fredag 13.august i fjor.

– Det er en omfattende psykiatrisk vurdering der vi både snakker med dem det gjelder, minst to ganger, innhenter opplysninger om dem fra hjelpeapparatet eller andre instanser og pårørende, sier Tungland.

Les også: 25-åringen var sett på som farlig

Les også: – NAV fikk bekymringsmelding

Alt innhentet materiale samles i en større rapport for hver enkelt av de tiltalte.

– Vi gjør vår vurdering tilslutt der vi går inn på hvert mandatpunkt og besvarer det så godt det lar seg gjøre, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Dødsfall på Kampen

Alle de fem tiltalte i den såkalte tortursaken på Kampen i Stavanger er strafferettslig tilregnelige. Det mener de sakkyndige som forklarte seg i retten i dag.

Foto: NRK

Vurdert om de er psykisk utviklingshemmede

Felles for de fem tiltalte er at det er gjort vurderinger i forhold til spørsmålet om de er psykisk utviklingshemmet.

– Disse fem personene har vært i grenseland eller vært inkludert av den diagnosen, sier psykologen.

Les også: - Han var som en bror for meg

Les også: Ville dumpa liket til Risvik

De sakkyndiges vurderinger blir brukt når det skal bestemmes hvor strenge straffer som skal idømmes dersom de tiltltalte blir funnet skyldige. Personer som lavere IQ enn 55 er strafferettslig utilregnelige.

Tre av de tiltalte befinner seg i området som kalles lettgradig psykisk utyviklinghemming, mellom 56 og 75 i IQ.

– Kan være psykopat

26-åringen som er regnet som hovedmannen i tortursaken, er ikke psykotisk. Det er ikke påvist psykiske lidelser, bortsett fra personlighetsforstyrrelser.
De sakkyndige slår fast at den tiltalte har et funksjonsnivå på det som kalles "nedre normalområde".

De sakkyndige tar ikke stilling til om 26-åringen er psykopat, men slår fast at dersom retten tror på de forklaringene til de andre tiltalte, kan han komme inn under kategorien psykopati.

Les også: Ville dumpa liket til Risvik

Les også: - Jeg gråter hver kveld

Dersom retten derimot tror på 26-åringen sin egen forklaring, er han ikke psykopat.

Tirsdag starter prosedyrene i mishandlingssaken, og dommen kommer i løpet av neste uke.