– Jeg valgte ikke privatskole bare fordi det var gratis mac

En privatskole i Sandnes har det høyeste karaktersnittet i Rogaland. Skolen går for langt i sin rekruttering av elever, mener en rektor, men dette avviser privatskolen.

Ingrid Skundberg-Løvvig og Martin Jonassen

Ingrid Skundberg-Løvvig og Martin Jonassen går begge på privatskolen Akademiet i Sandes.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Privatskolen Akademiet videregående i Sandnes var den videregående skolen det var vanskeligst å komme inn på i Rogaland i høst. Elevene der har 5,1 i snitt, og 120 står på venteliste.

Tradisjonelt har Bryne vidaregåande skule, Skeisvang videregående i Haugesund og Kongsgård (Stavanger Katedralskole) og St. Olav i Stavanger vært «de beste skolene» i fylket.

Men slik er det ikke lenger, ifølge Akademiet-rektor Harald Unneland Dyngen.

De flinkeste elevene i Rogaland går på privatskule. For tredje året på rad har Akademiet i Sandnes høyest karaktersnitt av de videregående skulene. Nå vil rektor ha et regjeringskifte - slik at han kan få plass til enda flere elever.

- For de som vil litt mer, er Akademiets motto. Foto: Arild Eskeland/NRK.

– Før var jeg best i klassen

– Snittet for å komme inn, med ungdomsskolekarakterer fra jul, var 4,6. De fleste går opp til sommeren, så hvis vi nå hadde regnet snittet av det, hadde det nok vært 4,9. Snittet på skolen nå er over 5, sier Dyngen.

Akademiet videregående skole i Sandnes

Akademiet holder til i nye lokaler i Langgata i Sandnes.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

En av elevene, Ingrid Skundberg-Løvvig, merker godt at hun går på en skole med mange flinke klassekamerater.

– Før var jeg kanskje en av de beste i klassen. Så kom jeg hit. og her er alle veldig flinke, sier hun.

Fra Vigrestad til Sandnes for å gå på skole

Klassekameraten Martin Jonassen har reist fra Vigrestad på Jæren for å gå på Akademiet i Sandnes.

– Jeg valgte Akademiet fordi jeg så på skolen, og så hva de hadde å tilby i timene. Jeg begynte ikke bare fordi vi fikk Mac, sier Jonassen.

Det er tredje år på rad at Akademiet har så høyt snitt. Rektor Dyngen mener det er fordi skolen får gode skussmål.

– Det har vel spredt seg et rykte om at elevene får god oppfølging, at de har det greit på skolen og at vi ønsker det beste for dem, sier han.

Får ta opp elever tidligere

Sandnes videregående skole har tradisjonelt vært førstevalget for de skoleflinke i Sandnes. Rektoren der merker konkurransen fra privatskolen, og stiller spørsmål ved hvordan skolen skaffer elever.

Sandnes videregående skole

Sandnes videregående skole.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Akademiet har fordelen av å kunne tilby skoleplass flere måneder før de offentlige skolene, og driver dessuten headhunting, mener han.

– Jeg synes konkurranse er greit, men det er underlig at privatskolene kan ta inn elever fra 1. mars, mens vi har inntak i juli, sier Helge Ledaal.

– Ringer for å få fatt i elever

– Vi er også kjent med at det tas telefonkontakt for å få tak i elever. Hvis det bidrar til å skape økt usikkerhet hos ungdommene som søker skoler, stiller jeg spørsmål ved om det er slik vi ønsker å ha det, legger han til.

Dette avviser Akademiet-rektoren.

– Bare tull. Vi har orienteringsmøter, og det er stor interesse fra ungdomsskolene for å komme på besøk og hospitering. Vi bruker ryddige måter å rekruttere elever på, sier Dyngen.

Han mener dessuten at det ikke er rare forskjellen på kostnadene ved å velge en privatskole kontra en offentlig videregående.

– Her betaler de 11.000 kroner i året. I det inkluderes en MacBook Pro, skolebøker, skolesaker og skoleturer, sier han.