Hopp til innhold

Hva med helse, skole og idrett?

De ligger an til å få inn hele tre representanter i bystyret i Stavanger, men hva mener partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger i saker som ikke handler om bompenger?

Frode Myrhol

Frode Myrhol er listetopp for Folkeaksjon nei til mer bompenger i Stavanger.

Foto: Eirin Larsen/NRK

Valglogo

Da den nye bompakken ble vedtatt på Fylkestinget i Rogaland i fjor ble partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» dannet i Stavanger. Og resultatene fra valget tyder på at de har truffet en nerve.

FNB fikk hele 4,3 prosent, noe som fører til tre representanter i bystyret.

Frode Myrhol og Folkeaksjonen Nei til bompenger ser ut til å få tre plasser i bystyret.

Frode Myrhol er godt fornøyd med valgresultatet, men vil ikke si hvem han ønsker å samarbeide med.

Har andre meninger

At partiet vil redusere bompengesatsene er ikke hårreisende informasjon ut fra navnet, men hva de mener i andre saker er kanskje mer ukjent.

Her er det partiet selv skriver om andre saker i partiprogrammet sitt:

Kultur og idrett:

  • Etablere og sikre fritidsklubber i alle bydeler
  • Tilrettelegge for mer frivillighetsarbeid
  • Støtte flerkulturelle tiltak innen kultur

Skole og barnehage:

  • Full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak
  • Styrke kvaliteten og opprettholde / øke antall lærere i skolen
  • Leksefri heldagsskole

Helse og omsorg:

  • Mindre byråkrati og administrasjon i helsevesenet og omsorgstjenesten
  • Øke tilbudet i skolehelsetjenesten
  • Økt fokus på preventive helsetiltak