NRK Meny
Normal

Her er de eldste friskere enn de yngste

Det er de eldste arbeidstakerne som er minst borte fra jobben på grunn av egen sykdom. Sykefraværet blant de ansatte i Sandnes kommune, er langt høyere for de i 20-åra, enn de over 60.

Sandnes rådhus

HMS-sjef i Sandnes, Rune Mangersnes, tror ikke at forskjellene i sykefraværet mellom aldersgruppene bare gjelder for Sandnes.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Trendene i dagens samfunn er at de på 60 pluss blir sprekere og sprekere, sier HMS-sjef i Sandnes kommune, Rune Mangersnes.

Han jobber i en kommune som har blant landets laveste andel sykmeldte, på sju prosent Men det er forskjeller mellom de ulike aldersgruppene.

Høyest fravær blant de yngste

Rune Mangersnes

Rune Mangersnes.

Foto: Mari Friestad / NRK

I 2013 var sykefraværet i aldersgruppa 20–29 år på 8.5 prosent, 1.5 prosent høyere enn snittet. Fravær på grunn av barns sykdom er ikke tatt med i statistikken (se fullstendige tall nederst i saken).

– Noe av forklaringen kan være at de yngste opplever at de har mye å gjøre, både på jobb og hjemme. Her kan nok totalbelastningen slå ut, sier Mangersnes.

Han understreker at det er i svært få tilfeller sykefraværet blant denne gruppen bare er jobbrelatert.

– Mange eldre arbeidstakere har fortsatt mye å gi

Til sammenligning er det de eldste arbeidstakerne som er minst borte fra jobben på grunn av egen sykdom. Her var fraværet på 6.1 prosent i 2013.

– Vi ser at det er mange eldre arbeidstakere som fortsatt har mye å gi. Det kan jo være en inspirasjon å vite at arbeidslivet ikke må ta slutt, selv om du passerer 60, sier Mangersnes.

Han tror ikke at forskjellene mellom aldersgruppene er unike for Sandnes.

– Det er nok noen tendenser vi ser her, som er ganske like på landsbasis.

Politikerne skal vurdere tallene

Sykefraværstallene fra kommunen skal nå legges fram for politikerne. Mangersnes tror det kan komme noen reaksjoner.

– Det kan godt hende at de for eksempel vil at vi skal jobbe mer målretta mot de yngste aldersgruppene, siden det er her sykefraværet øker mest. Det gjelder å se ting i sammenheng, for å prøve å forebygge sykdom, sier han.

– Det blir uansett fortsatt viktig for oss å fokusere på arbeidsmiljøet for de ansatte i kommunen. Og så må vi legge til rette så godt vi kan, for at folk skal klare å stå i jobb.

Statistikk

* Statistikken viser utviklinga for sykefraværet i Sandnes i de ulike aldersgruppene de siste fem åra.