NRK Meny
Normal

Her er den dårligste plassen å bo i Stavanger

Levekårsundersøkelsen for Stavanger kommune viser at de syv områdene som kom dårligst ut under forrige undersøkelse, fremdeles er de områdene som sliter mest.

Østkanten kommer dårligere ut enn vestkanten i en ny levekårsundersøkelse i Stavanger.

BADEDAMMEN: Levekårsundersøkelsen viser at Badedammen er den sonen som kommer dårligst ut av Stavanger kommunes 69 levekårssoner. Foto: Erik Waage/NRK

– Alle vet at Stavanger kommune er i en økonomisk vanskelig situasjon, sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø da du la fram Levekårsundersøkelsen i dag.

Hovedfunnene fra tidligere undersøkelser ligger fast; de dårligste sonene å bo i er nordøstre del av Storhaug, Saxemarka, Lagård og Kannik.

Levekårsundersøkelsen viser også at Stavanger ikke har et klart øst/vest-skille, men at kommunen har en lappeteppestruktur med ujevn fordeling av levekår.

Det er 69 boområder i Stavanger. Undersøkelsen rangerer områdene fra den dårligste plassen å bo som er Badedammen (nummer 69) til den beste plassen å bo som er Stokka (nummer 1).

Her kan du se hvordan ditt bosted kommer ut på Levekårsundersøkelsen.

Levekår i Stavanger
Foto: Stavanger kommune

– Undersøkelsen vil hjelpe oss når vi skal fordele midlene våre. Det er viktig å bruke pengene der de virkelig trengs, sa Sagen Helgø.

Siden forrige undersøkelse har de syv dråligste områdene å bo i, beholdt samme plassering, riktignok med noen rokeringer i rekkefølgen.

– Hvorfor har ikke ting endret seg siden sist undersøkelse?

– Det er blitt gjort flere forbedringer, spesielt på Storhaug. Og flere forbedringer skal gjøres. På grunn av Levekårsundersøkelsene har vi jobbet med å bedre bydelen, så det blir feil å si at ting ikke har endret seg, sier Sagen Helgø.

Undersøkelsen viser også at spennet mellom områdene med størst og minst utfordringer har økt fra 2008 til årets undersøkels,e som baserer seg på tall fra 2012.