Dårligst på bussbruk

Stavanger straffes, mens Oslo, Bergen og Kristiansand belønnes for kollektivsatsing.

Glatte veier

Folk i Stavangerområdet er landets dårligste til å reise med buss.

Foto: Erik Waage / NRK

Nord-Jæren er dårligst av storbyområdene i hele landet på bussbruk. Regjeringen straffer regionen ved å redusere kollektivtilskudd.

Nord-Jæren er dårligst av samtlige storbyområder i landet, når det gjelder bruk av kollektivtilbudet. Fra 2006-2007 økte tallet på kollektivreisende med bare 0.7 prosent.
I Bergen og Kristiansand har økningen i kollektivbruken vært mellom fire og fem prosent.

Resultatet er at Stavanger-regionen får et kraftig kutt i ekstratilskudd til kollektivsatsning fra regjeringen. Det forteller Hallgeir Langeland, stortingsrepresentant for SV.

Oslo, Bergen og Kristiansand er vinnerene

Samferdselsdepartementet mener at Oslo, Bergen og Kristiansand er de beste søkerbyene til belønningsordningen for 2008. Oslo og Bergen får henholdsvis 3 og 2 millioner kroner mer enn i 2007, mens Kristiansand får 1 million mer.
Stavangers tilskudd blir redusert med sju millioner kroner i forhold til i fjor.

Her er tildelingene til storbyområdene:

Kollektivtilskudd

Byområde

Støttebeløp

Oslo

66 mill

Bergen

32 mill

Trondheim

17 mill

Stavanger

15 mill

Kristiansand

18 mill

Tromsø

3,7 mill

Drammen

4 mill

Sarpsborg Fredrikstad

0 mill

Skien, Porsgrunn

6 mill

- Lokalpolitikerne svikter

- Hovedårsaken er at Nord-Jæren har en veldig liten vekst i kollektivandelen, samtidig som vi har en stor vekst i personbiltrafikken. Det betyr at regionen ikke har de resultatene som skal til for å få mer penger, sier Langeland.
Biltrafikken har økt med tre prosent på Nord Jæren det siste året.

Langeland mener at de lokale myndighetene ikke har gjort nok veren for å redusere økningen i bilbruk, eller for å oppmuntre bruken av kollektive transportmidler.- Nå har jeg jo merket meg at den politiske kursen for Rogaland fylke er forbedret, slik at jeg ser lysere på fremtiden. Når det gjelder de faktiske resultatene kommer Stavangerområdet dårligst ut i landet, sier Langeland.

Bilkø på motorveien

Bilbruken økte med tre prosent på nord-Jæren det siste året.

Foto: Marius Harlem / NRK

Straffes på pungen

Bergen og Kristiansand får økt støtte fra regjeringen til kollektivsatsing, mens Nord Jæren får redusert sitt tilskudd fra 22 millioner kroner i fjor til 15 millioner i år. - Beløpet kunne vært enda lavere om vi ikke hadde stått på her for vår del. De har utvilsomt startet et arbeid i Rogaland fylke for å få opp kollektivandelen, så får en vurdere hva en kan gjøre for å redusere personbiltrafikken, sier Langeland.

Hallgeir Langeland

SV's stortingrepresentant Hallgeir Langeland

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX