Sikkerheten i norske tuneller er for dårlig

Sikkerheten i norske tuneller er altfor dårlig, mener Norges automobilforbund.

Brann i Mastrafjordtunellen

Fire personer kom til skade under en brann i Mastrafjordtunellen i fjor.

Foto: Kjell Bua

Brann i tunnel kan få katastrofale følger, men sikkerheten i norske tunneler holder ikke mål, fastslår Norges automobilforbund, NAF.

Senest tirsdag kveld var det en voldsom brann i Bragernestunnelen ved Drammen og i desember i fjor ble fire personer skadd etter brann i Mastrafjordtunnelen.

I Rogaland får vegvesenet kritikk fra Brannvesenet for manglende rutiner.

– Tilstanden er i forfall

– Hvis det er lange tunneler. Jeg kjører en del til Haugesund. Der synes jeg det er litt ekkelt hvis jeg plutselig skulle stoppe eller noe sånn. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.

Les også: Mener tunnelkravene er lite tilfredstillende

Les også: Tunnelsikkerhet får strykkarakter

Kanskje har Line Aase Thorsen fra Storhaug i Stavanger grunn til bekymring? Sikkerheten i norske tunneler er nemlig altfor dårlig, ifølge Egil Otter i Norges automobilforbund, NAF.

Egil Otter

Egil Otter i NAF mener Vegvesenet mangler ressurser til å sørge for god sikkerhet i tunellene.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Generelt så er jo tilstanden i forfall. Dette vet jo Vegvesenet selv og er veldig fortvilet over det. Det står på ressurser, sier han.

Listen over mangler er lang.

– Dårlig belysning. Det er vifter som ikke virker. Det er kabler som rett og slett er tæret opp av tidens tann. Det går og i noe så banalt som at folk stopper og rapper med seg brannslokkingsapparater. Det skjer gjerne rett før påske. Så er det jo veldig forskjellige inspeksjonsrutiner både hos Vegvesenet og hos brannvesenet, sier Otter.

– Manglende rutiner

Statens vegvesen får nå kritikk fra Brannvesenet for manglende rutiner knyttet til kontroll og vedlikehold av tunneler i Rogaland.

Tilsynsleder i Brannvesenet i Sør-Rogaland, Frode Strøm, forsikrer om at brannvesenet prioriterer tunnelsikkerhet.

– De må sikre at de avvik som ligger internt eller eksternt blir fulgt opp. Vi har pekt på at det er svakheter i systemet deres for å fange dette videre opp i sine rutiner og sine utbedringer. Hvem skal gjøre hva? Hvem har ansvaret for hva?

Les også: Bekymret for tunnelsikkerheten

Les også: Unødvendig tunnelsikring

Kritikken gjelder også for Rennfast. Senest i desember i fjor ble fire personer skadd etter brann i Mastrafjordtunnelen. Undersjøiske tunneler er spesielt sårbare, påpeker Otter i NAF.

– Alle frykter jo for eksempel en bussbrann. Hvis da brannvesenet er på, i gåseøyne, feil side av tunnelen, og det ikke finnes noe brannvesen på motsatt side som er kapabel til å nå fram eller gjøre noe, så vil jo det være katastrofalt, sier Otter.

Mastrafjordtunellen

Undersjøiske tuneller med bratt stigning er de farligste tunellene, viser ny statistikk.

Foto: Alf Ove Hansen, Hansen, Alf Ove

Farligst i undersjøiske tunneler

Motorer og bremser går oftere varme i de bratte stigningene og tar fyr – og det er vanskeligere for brannvesenet å komme til. Det sier beredskapsleder i brannvesenet, Ståle Fjellberg.

– Den nyeste statistikken på tunnelsikkerhet viser jo at undersjøiske tunneler med bratt stigning har en høyere risiko enn andre tunneler. Fokus må nødvendigvis være å forbedre sikkerheten i disse undersjøiske tunnelene med stor stigningsgrad, sier Fjellberg.

Statens vegvesen er nå i gang med å bedre rutinene, ifølge Magne Heggland i Vegvesenet i Rogaland.

– Det er en del avvik som ikke er blitt dokumentert godt nok som vi nå gjør tiltak på landsbasis for å få det opp å gå på en skikkelig måte.

– Kutter i vedlikeholdskostnadene

Vegvesenet startet i fjor et omfattende sikringsarbeid i Rennfast. Arbeidet skal være ferdig i 2015.

Otter i NAF slår likevel fast at Vegvesenet har altfor lite ressurser til å opprettholde sikkerheten i norske tunneler.

– Dette er et brutalt spørsmål om ressurser og Vegvesenet har altfor få ressurser. Når noe skal kuttes i kostnader, så går det alltid ut over vedlikeholdskostnadene for det er det enkleste. Det kan man gjøre over natten.