DÅRLIG PELSDYRHOLD:

Mattilsynet har avdekka dårlig pelsdyrhold ved flere farmer etter tilsyn, skriver Jærbladet. De fleste av disse pelsdyrfarmene er i jærkommunene, ifølge Mattilsynet. Det er snakk om manglende oppfølging av sjuke og skadde dyr, og bøndene har fått pålegg om å rydde opp. Mattilsynet understreker likevel at de fleste de har kontrollert har orden på farmen og tar vare på dyra på en god måte.