NRK Meny
Normal

Dårlig luft kan gi dyrere bompenger

Når luften er dårlig kan rogalendinger bli nødt til å betale mer for å kjøre gjennom bomringen.

Bomring

Når luften er dårlig i Stavanger, kan man risikere å måtte betale mer for å kjøre gjennom bomringen.

Vegdirektoratet vil øke bompengetakstene i perioder med dårlig luftkvalitet. Slik skal det bli færre biler på veiene i storbyområder når luftforurensningen er høy.

Dyrere før luften blir dårlig

Med stillestående luft på vinterstid har forurensningen en tendens til å bygge seg opp over tid.

Sjefsingeniør Åge Jensen i Vegdirektoratet vil derfor at takstene skal økes før luften er av kritisk kvalitet.

– Dersom vi setter inn tiltak etter at forurensingen har nådd en kritisk grenseverdi, vil den ikke fjernes på kort sikt. Jeg håper å sette inn tiltakene før luftkvaliteten blir skikkelig dårlig, slik at vi kan ta toppen av luftforurensningen som vil komme, sier han.

Iverksettes på kort varsel

Stavanger er en av byene med tidvis mye svevestøv og nitrogendioksid i lufta, som kan være skadelig for blant andre allergikere.

Rådmannen i Stavanger mener derfor at bomringen på Nord-Jæren er aktuell for en slik takstøkning.

Jensen sier at en eventuell takstøkning kan settes i verk på kort varsel, og kun vare over noen dager eller uker.

- Dette er ikke et langsiktig tiltak, da bør andre virkemidler settes i verk, sier han.

Forslaget er nå ute på høring. Politikerne i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger skal uttale seg om saken førstkommende torsdag.

Hva synes du om forslaget?