- Dårlig kontroll

Dårlig kontroll på arbeidsplasser gir grobunn for svindel og underbetaling blant utenlandske arbeidere.

Polsk arbeidskraft
Foto: Illustrasjonsfoto: Ørn Borgen / Scanpix

Det er fritt fram for useriøse formidlingsbyrå, mener polske rådgivere.

- Det er fordi det er ganske dårlige kontrollsystemer i Norge. Det er lite kontroll på byggeplasser og det er ingen kontroll av oppdrag på det private markedet. Det er heller ingen rapporteringsplikt når det gjelder selvstendig næringsdrivende fra Polen, sier Alexandra Eriksen.

Alexandra Eriksen er daglig leder i konsulentfirmaet Polish Connection. Hun driver rådgivning og kunnskapsformidling mellom Norge og Polen. Men nå handler mye av arbeidet om å hjelpe polakker i nød. Køen av de som har blitt lurt av useriøse formidlingsbyrå blir stadig lengre.

Bakmenn blir rike

- Jeg synes det er ganske alvorlig. Først og fremst fordi det er andre folk som tjener seg rike på dette fenomenet.

- Vil du si det er bakmenn som tjener penger på dette?

- Ja.

Det handler om formidlingsbyrå som mot store pengebeløp lover jobb og god lønn, men som ikke holder det de lover. Andre skaffer jobb men tar lønnen din.

- De tar provisjon på 10-30 prosent, sier Eriksen.

Fritt fram

Mens Tyskland og andre EU land har innført strengt regelverk og økt kontrollvirksomheten mot svindel og underbetaling, er det fritt fram her i landet. Formidlingsbyråene har blikket festet på Norge.

- Markedet i Norge er veldig åpent for både svart arbeidskraft og halvlovlige arbeidsforhold. Det er jo det, sukker Alexandra Eriksen.