Dårlig dyrevelferd hos fire av ti dyreeiere

Fra 2017 til 2018 fikk dobbelt så mange dyreeiere forbud mot å drive med dyr. I den sterkt kritiserte svinenæringen er derimot dyrevelferden bedret, viser ny rapport.

Lovbrudd på gård med griser

Disse grisene tilhører en bonde i Rogaland som havnet i Mattilsynets søkelys flere ganger i 2017.

Foto: Mattilsynet

I 2017 ropte Mattilsynet varsku om dyrevelferd i landbruket. NRK fortalte gjennom flere reportasjer om rystende forhold hos grisebønder.

En gris som kun klarer å stå på forbena. En svært sjuk gris som ligger i bingen med andre griser, uten tilsyn. En overfylt grisebinge med skitne dyr, der grisene kjemper mot hverandre.

Eksemplene var mange, og har ført til at Mattilsynet gjennomførte en tilsynskampanje mot svinenæringen. Det har gitt resultater.

– Generelt ser vi en viss bedring hos svinebøndene. Men dessverre finner vi fortsatt tilfeller av dårlig dyrevelferd, sier Ole Fjetland, regiondirektør for Mattilsynet region Sør-Vest.

Flere forbud mot dyrehold

I fire av ti tilsyn Mattilsynet gjorde i 2018 oppdaget inspektørene brudd på regelverket for god dyrevelferd.

– Vi opplever at svinenæringen tar dette på alvor. De har iverksatt et dyrevelferdsprogram, hvor veterinærer nå må godkjenne besetningene, sier han.

Dårlige forhold hos grisebønder

Slike syn kan fortsatt møte Mattilsynet på inspeksjon. Disse bildene er fra 2017.

Foto: Mattilsynet

En fersk dyrevelferdsrapport viser at Mattilsynet gjennomførte 7857 tilsynsbesøk i 2018. De fant en eller annen form for avvik hos 3063 av dem de besøkte, både bønder og kjæledyreiere.

78 ganger la tilsynet ned aktivitetsforbud – dobbelt så mange ganger som året før.

– Det er mer oppmerksomhet rundt dårlig dyrevelferd, og flere melder fra. Men Mattilsynet har nok også blitt bedre på å bruke de verktøyene vi har, sier Fjetland.

Sier nei til bønder

Skrekkbildene gjorde at Nortura sa de ikke ville ta imot dyr fra bønder med dårlig dyrevelferd. Det siste året har de nektet å ta imot én besetning.

Graverende forhold hos grisekjøttprodusenter

Slik så det ut da Mattilsynet kom på en uanmeldt inspeksjon i 2017.

Foto: Mattilsynet

– Produsenten valgte å avvikle svineproduksjonen, sier fagansvarlig for gris i Nortura, Karin Røhne.

Hun tror svineprodusentene har tatt problematikken på alvor, og at motivasjonen til å ha alt på stell er til stede.

I oktober 2018 kom den bransjenøytrale velferdsordningen for gris i gang. Bønder som ikke vil være med, får dårligere betalt for kjøttet. 91 prosent av produsentene har registrert seg.

– Vi er på vei mot en friskmelding, selv om vi hele tiden har en jobb å gjøre for å forbedre dyrevelferden, sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.

Bonde ønsker dialog

– Det er godt Mattilsynet er der, for noen bønder har godt av å bli tatt i ørene. Men skrekkbildene ødelegger for alle, for de fleste grisebønder er kjempeflinke, sier bonde Kjetil Nilsen på Randaberg i Rogaland.

Bonde Kjetil Nilsen på Randaberg

Grisebonde Kjetil Nilsen på Randaberg i Rogaland mener skrekkbildene fra næringen maler et urettferdig dårlig bilde.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Han har selv fått uanmeldt besøk. Mens én inspektør mente at Nilsen måtte ha mer strø, har andre godkjent forholdene.

– Det er en utfordring at ulike inspektører tolker retningslinjene ulikt. Vi trenger bedre dialog, sier bonden.

Bonde Kjetil Nilsen på Randaberg

Bonde Kjetil Nilsen synes det er vanskelig at Mattilsynet tolker regelverket ulikt.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Mattilsynet sier de forstår det kan være belastende at de kommer uanmeldt.

– Vi ser jo på livsverket til bøndene. Vi ønsker å bli så gode vi kan på dialog, og tar slike innspill alvorlig, sier regiondirektør Fjetland.