Dårlegare regularitet

Fleire dagar sist veke gjekk det berre to ferjer over Boknafjorden. No viser tal som Haugesunds avis har fått tilgang til, at det ikkje har vore dårlegare regularitet i ferjesambandet Mortavika - Arsvågen, sidan 2014. Så langt i 2017 har det vore ein gjennomsnittleg regularitet på rundt 96 prosent, og det er ein nedgang på tre prosent, samanlikna med i fjor.