Hopp til innhold

- Samferdsel, helse og klima

Dagfinn Høybråten kommer ikke fra Rogaland, men velger seg likevel tre kampsaker fra fylket.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Dagfinn Høybråten (KrF).

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

KrFs partileder Dagfinn Høybråten er førstekandidaten på rogalandslista. Det er det andre stortingsvalget hvor Rogaland KrF har nominert Høybråten, som opprinnelig kommer fra Nesoddtangen.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Ved en sterkere utbygging av gode kollektivløsninger; bybane, dobbeltsporet jernbane og gode og sikre veiforbindelser. Rogfast og Ryfast er viktige oppfølgingsprosjekter i neste periode.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Hovedkilden må komme fra offentlige budsjetter, men det må innføres en ny finansieringsordning som gjør det mulig for statsetatene å lånefinansiere hele prosjekter slik at gjennomføring og fremdrift i utbyggingene ikke blir avhengig av årlige budsjetter. Bompenger er en løsning ved lokal enighet for å sikre raskere realisering av prosjekter.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei, men finansieringen bør gi flere gulrøtter slik at det blir mer attraktivt å slå seg sammen.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Helse Vest bør legges ned og mer makt overføres til de lokale helseforetakene; Helse Fonna og SUS. Samhandling mellom sykehus og kommuner må sikres ved at penger følger pasientene også mellom stat og kommune. Eldres rett til verdig pleie må lovfestes.

- Større vekt må legges på forebygging og rehabilitering. Lindrende behandling som en del av aktiv livshjelp ved livets slutt må styrkes. Tannhelsetjenesten må reformeres og inkluderes i folketrygden i en helt annen grad enn idag.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Menneskesynet: Kampen for menneskets verd uavhengig av alle menneskelige egenskaper.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Nasjonalt vil det være større valgfrihet og fleksibilitet for familiene gjennom økt kontantstøtte og en fleksiperm med 14 nye uker som kan tas ut fram til barnet er ti år. Regionalt er det å kjempe for gode samferdselsløsninger, en likeverdig helsetjeneste og en offensiv utvikling fra olje og gass til større vekt på ny fornybar energi i energifylket Rogaland.

- Jeg kommer også i kommende periode kjempe for mange "små" rogalandssaker som er store for dem de gjelder.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de kan være med og gjennomføre KrFs verdier og politikk i størst mulig grad.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- I den enkelte sak: Alle partier. I regjering: Sentrum og Høyre, som har vist at vi kan styre landet sammen før.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Politikken bør ikke ha slagside til ytterpunktene; SV og FrP.

NB! Stortingsrepresentant gjennom to perioder for Rogaland, Bjørg Tørresdal , gjorde det før årets valg klart at hun ikke ville stille på plassen bak partilederen. Hun stiller i år til valg for KrF i Nord-Trøndelag.