Cruiseskipene jages bort fra Stavanger sentrum

STAVANGER (NRK): Som første store cruiseby flytter nå Stavanger cruiseskipene ut fra den innerste delen av sentrum. Samtidig reduseres antall anløp. Reiselivsnæringen fortviler.

Cruise skip i gamle Stavanger

Slik er ofte utsikten fra Gamle Stavanger en sommer uten korona. Nå vil politikerne ha cruiseskipene ut av sentrumskjernen.

Foto: NRK

– Dette er en gledens dag for Stavanger. Når gir vi Vågen tilbake til innbyggerne våre, sa Daria Maria Johnsen (MDG) da cruisekuttene ble vedtatt i formannskapet torsdag.

Næringsforeningen og havnestyret er derimot i opprør over at veksten i cruisetrafikken til Stavanger ikke får anledning til å fortsette. Stavanger er den første store cruisebyen i Norge som nå tar så radikale grep.

– Det er ingen som er uenige i målene om bærekraft for cruisenæringen. Vi har ikke et næringsliv i regionen som sier «kjør på», uten å tenke miljø. Men vi må bruke tid på dette. Jeg oppfatter at vi har politikere som er i ferd med å ta beslutninger som de ikke har faglig dekning for, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Kari Nessa Nordtun og Harald Minge på næringskonferanse i Dubai

Ordfører Kari Nessa Nordtun og administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen samarbeider om mye i Stavanger, men i cruisesaken er forholdet kjøligere enn på dette bildet.

Foto: Harald Minge

Bergen som er en enda større cruisedestinasjon enn Stavanger, har allerede vært gjennom mye av den samme debatten.

Der er det strenge klimakrav til skipene som skal seile inn i havnen. Men tidligere klimabyråd, Julie Andersland (V), bekrefter overfor NRK at Stavanger går enda lenger i planene enn det man har gjort i Bergen.

– Havnene og bysentrene i Stavanger og Bergen er ikke like, og det er ikke helt sammenlignbart, så vedtaket vi har gjort har fungert fint i Bergen, sier hun.

Og før Korona endret bildet fullstendig var cruise-Norge på vei mot et rekordår som fikk Miljøpartiet De grønne til å reagere.

NRK har også vært i kontakt med flere andre cruisebyer. Se hva de tenker om Stavangers planer lenger nede i saken.

Ambisiøs klimaplan i Stavanger

I Stavanger er bakteppet dette:

Nær en halv million cruisepassasjerer, fordelt på 234 skip, trykket seg sammen i de trange sentrumsområdene i Stavanger i fjor sommer.

Og veksten så bare ut til å fortsette.

Noe som harmonerte dårlig med Stavangers ambisiøse klima- og miljøplan som har et mål om 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030.

En rekke aktører har nå gått sammen om å lage en ny cruisestrategi for Stavangerregionen som skal gjelde i perioden 2020–2030.

I dokumentet er bærekraft et viktig element.

Full strid om kuttforslagene

Men politikerne, med forslagsstiller Øyvind Jacobsen (Ap) i spissen, valgte å legge inn radikale tilleggspunkter til planen:

  • Cruiseskip skal flyttes ut av indre havn (Vågen). Inntil alternative kaier står klar utenfor sentrum, krever man rokeringer slik at belastningen på de indre kaiene blir minst mulig.
  • Antall anløp skal reduseres sammenliknet med toppårene 2018-2019, og de minst miljøbelastende skipene skal prioriteres. Allerede inngåtte avtaler skal videreføres.

Opposisjonen ønsket derimot å vente med å vedta en reduksjon i antall skip til det er gjennomført en bærekraftsanalyse.

Næringsforeningen truer nå med å bryte samarbeidet med flertallspolitikerne om cruisestrategien i byen.

– Forslagene er en hån mot et samarbeid for å få på plass en cruisestrategi for Stavanger. Det er en stor bredde på aktørene som har fått på plass strategiplanen, sier Harald Minge.

– Vernet bebyggelse langs kaien

Politisk kommentator Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad reagerte slik på sin Facebook-side da cruisekuttene ble kjent:

Facebook/cruise

– Min mening er at cruiseskipene ikke har noe i den innerste havna å gjøre, sier han.

Birkevold hevder cruiseturismen ikke er miljømessig bærekraftig, at den har en begrenset økonomisk betydning for regionen, og at den heller ikke kan forsvares ut fra estetiske kriterier.

– Havna i Stavanger er omkranset av vernet bebyggelse, hvor man må søke Riksantikvaren for å få skifte en takpanne. Men så langt har det ikke vært stilt spørsmål ved daglige anløp av massive, seksetasjes skip

Harald Birkevold

Harald Birkevold.

Foto: Jarle Aasland / Stavanger Aftenblad

Birkevold er dermed ikke på linje med sin egen avis som på lederplass flere ganger har flagget en cruisevennlig holdning.

– Politisk spill

Ifølge Aftenbladets kommentator endret mye seg for ett år siden da Stavanger ble farget rødt igjen etter et kvart århundre som en høyrestyrt by.

– Da flertallskoalisjonen forhandlet om sin plattform var begrensningene i cruiseturisme et sentralt gjennomslag for Miljøpartiet De Grønne, sier han.

Harald Minge i Næringsforeningen tror også det er her hunden ligger begravet.

– Reelt sett er det flertall i kommunestyret for den cruisestrategien som ligger på bordet, uten de kuttene som nå likevel blir vedtatt. Kuttene kommer fordi noen mindre partier i koalisjonen tvinger dette gjennom. Men sånn er jo det politiske spillet.

Brittania

Miljø, estetikk og økonomi er de tre faktorene som kommer opp når cruiseturismen diskuteres.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Men er det ikke en mer bærekraftig strategi å flytte store skip ut fra den trangeste sentrumskjernen?

– En flytting vil nok tvinge seg fram uansett før eller siden. Men poenget er at vi må ta dette over tid. Vi har et næringsliv i sentrum som allerede er hardt rammet i år, og som ikke trenger dårligere rammebetingelser.

– Rasering av en viktig næring

Minge peker på at det er i Vågen Stavanger får plass til flest cruiseskip samtidig. En flytting vil derfor, i seg selv, bety færre anløp.

Elisabeth Saupstad

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad er svært skeptisk til at politikerne i Stavanger vil legge sterke begrensninger på cruisetrafikken uten det hun hevder er et faglig grunnlag for kuttene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han får støtte fra Stavangerregionen Havn IKS og reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger. Begge oppfordrer politikerne om å stryke tilleggspunktene til cruisestrategien.

Havnedirektør Merete Eik varsler mulige erstatningskrav hvis inntektene til havneselskapet reduseres, mens reiselivsdirektøren mener det er uforståelig for reiselivet at det skal være et mål i seg selv å redusere antall cruiseanløp per år.

Hun etterlyser en faglig utredning som grunnlag for en slik beslutningen, og for å finne ut hvor byens tålegrense går.

Ser til Stavanger

Andre store cruisebyer ser nå til Stavanger, som altså blir først ute blant de større cruisebyene langs kysten som jager cruiseskipene ut av innerste sentrum.

Ålesund som er den fjerde største cruisebyen bak Bergen og Stavanger, med om lag 336.580 besøkende i fjor, opplever også mye av problematikken som man har gjort i Stavanger. Også her er det trangt og cruiseskipene kommer helt inn i sentrum.

– Vi har en cruisehavn med sterk økning, og problemstillingen rundt overturisme er prekær, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Fire cruiseskip til Ålesund på en gang

Her ligger fire cruiseskip i havn i Ålesund på en gang.

Men foreløpig har man ikke kommet lenger enn til en diskusjon om at cruiseskipene kanskje må lenger ut.

– Vi er en helt ny kommune fra nyttår, og har jobbet med mange prosesser rundt det. Men diskusjonen var i gang før koronasituasjonen. Hovedcruisene ligger i dag i et område som vi er i ferd med å utvikle og flere behov kan krasje. Vi skal nå følge godt med på hvordan det går i Stavanger, sier ordføreren.

NRK har også vært i kontakt med Tromsø som er den største cruisehavnen i Nord-Norge, og Oslo, som også er en stor cruisehavn. Her er det foreløpig ikke lignende vedtak som i Stavanger, selv om det har blitt diskutert i Oslo.