Normal

Cecilie Bjelland skrev aldri under

Cecilie Bjelland nektet å skrive under taushetserklæringen som det daværende styret i Stavanger Arbeiderparti la frem for styremedlemmene.

Advokat Anne Marie due med Cecilie Bjelland

Advokat Anne Marie due med tidligere gruppeleder i Stavanger Ap, Cecilie Bjelland.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Tidligere partisekretær i Stavanger Arbeiderparti, Pål Ove Hopsdal, krever både erstatning, oppreisning og en tilbakebetalingsplan erkjent ugyldig i rettssaken som i går startet mellom Hopsdal og Stavanger Arbeiderpartiet.

Hopsdal har gått til sak og krever erstatning og oppreisning fra partiet. Bakgrunnen er at sluttavtalen som ble inngått mellom den daværende ledelsen i lokallaget og Hopsdal ble offentlig etter at Bjelland informerte bystyremedlemmene om saken.

Hopsdal måtte slutte etter økonomisk rot. Han hadde ved flere anledninger tatt ut penger fra partikassen og alt var fortsatt ikke tilbakebetalt da han fikk valget mellom å si opp selv eller få sparken.

Hopsdal valgte å si opp jobben i 2011 under forutsetning av at det ble inngått en taushetsbelagt avtale.

Nektet å skrive under på taushetserklæring

Cecilie Bjelland var til stede på styremøte i mai der avtalen ble signert. Til tross for at hun hadde bedt om informasjon om bakgrunnen for avtalen, fikk hun det aldri. På styremøtet nektet hun å underskrive avtalen.

– Vi visste ingenting om omfang og beløp. Jeg var opptatt av at alle forhold omkring dette måtte på bordet – både av hensyn til Hopsdal selv og partiet – før det ble skrevet under på noen avtale, sier Bjelland.

Bjelland ble valgt til leder for bystyregruppen i oktober 2011. På det tidspunktet begynte stadig flere i gruppen å etterlyse informasjon om partiets interne økonomiske rot. Partisekretæren var formelt også ansatt for å ivareta økonomien til bystyregruppen. Bjelland mente det var helt galt at gruppen ikke skulle ha krav på informasjon om det som angikk dem selv.

– Rett i kjelleren

Hopsdal og hans advokat Bent Endresen mener at Bjelland – og dermed også partiet – brøt taushetsplikten da Bjelland sendte et notat om det økonomiske rotet til bystyregruppen.

Hopsdal sier medieomtalen fikk ham til å gå rett i kjelleren og at den har fått konsekvenser både for hans psyke og hans forsøk på å etablere egen virksomhet.

Hans advokat gikk i går også langt i å antyde at notatet ble lekket til media av Bjelland selv.

– Jeg har aldri lekket et slikt notat. På dette tidspunkt forekom det mange lekkasjer fra Arbeiderpartiet og det meste gikk i min disfavør. Jeg vurderte faren ved at notatet kunne bli lekket, men faktisk mindre i dette tilfelle, sa Bjelland.

  • Saken oppdateres.