Byvekstavtale på 8 milliarder

I dag underskrev staten, fylkeskommunen og de fire kommunene på Nord-Jæren den såkalte Byvekstavtalen på 8 milliarder. Avtalen innebærer penger til både vei, kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jens Frølich Holte kan ikke love at det kommer mer neste år da avtalen skal revideres.

Signering Byvekstavtalen
Foto: Gunnar Morsund / NRK