Bud på 3 millioner

En kjøper har lagt inn bud på 3 millioner kroner for sørlandshytten til Ernst og Bodhild Baasland. Det er bare 100 000 under prisantydning.

Hytta til Ernst og Bodhild Baasland på Flekkerøya

Det hytten blir solgt for, har stor betydning for kreditorene i Ernst Baaslands bo. Biskopen hefter for en gjeld på til sammen 16,6 millioner, og hytten er den eneste omsettelige verdien hvor det er noe å hente for kreditorene.

Foto: Finn.no

Det siste budet er gitt med frist til torsdag formiddag.

Familien Baaslands hytte på Flekkerøya utenfor Kristiansand ble kjøpt av Ernst Baasland for 30 000 kroner i 1969 - ett år før han giftet seg.

Hytten har senere blitt betydelig modernisert og utbygd - senest i 2005. Prisantydningen for den 132 kvadratmeter store hytten er 3,1 millioner kroner. Sist torsdag lå det inne et bud på 2,8 millioner, et bud som ble høynet til 2,9 millioner med frist til i dag. Men i dag kom altså ytterligere ett bud.

Betydning

Budet på 3 millioner kroner er satt til klokken 12 førstkommende torsdag. Det bekrefter Meglerhuset Sædberg AS som står for salget. Den endelige salgssummen må aksepteres av både bobestyrerne og kreditorene i boene.

Hytten står på festet grunn og det er lagt til grunn i forbindelse med salget at selger må bekoste både innløsningsummen på mellom 200 000 og 250 000 kroner samt omkostninger ved salget.

Salgssummen har stor betydning for kreditorene i Ernst Baaslands bo. Biskopen hefter for en gjeld på til sammen 16,6 millioner og hytten er den eneste omsettelige verdien hvor det er noe å hente for kreditorene som ikke har sikret seg med pant. Ekteparet Baaslands leilighet i Oslo er allerede pantsatt for et langt større beløp enn verdien tilsier.

Krever mesteparten

Også for Ernst Baasland har hyttesalget stor betydning. Hans advokat, Atle Helljesen, har i sin anke over konkursen til Gulating lagmannsrett krev at Ernst Baasland skal ha to tredjedeler av salgssummen, samt halvparten av den sist tredjedelen av nettosalget.

Dette er et krav bobestyrer i boet til Bodhild Baaland, Per T. Sekse - vil bestride.

Helljesen har på vegne av Ernst Baasland krevd at et lån på 3,8 millioner som Bodhild og Ernst Baasland underskrev på fra ekteparet Finsnes - blir kjent ugyldig. Skulle Ernst Baasland få medhold i dette, vil salgssummen av hytten og ikke minst fordelingen av pengene få stor betydning for om han likevel vil være insolvent eller ei.