NRK Meny
Normal

Bygger vindmøller der staten vil

Kommunenes vetorett til vindkraftanlegg er falt bort i forslaget til ny plan- og bygningslov.

vindmøller
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Isteden vil staten bestemme hvor i landet anleggene skal bygges.

Regjeringen foreslår i lovutkastet at alle energianlegg for produksjon og infrastruktur for overføring og omforming av kraft «uavhengig av energikilde» ikke skal omfattes av kommunenes ansvarsområde innenfor plan- og bygningsloven.

Ekspedisjonssjef Tor Hoel i Miljøverndepartementet bekrefter overfor NTB at reguleringsmyndigheten i slike saker foreslås flyttet fra kommunene til NVE og OED.