Bygger verdas første hydrogenskip

Wilhelmsen-reiarlaget og samarbeidspartnarane deira har fått 80 millionar kroner frå EU til å bygge verdas første frakteskip for gods som går på hydrogen. Planane vart presentert i Stavanger i dag. Skipet skal gå mellom NorSea sine basar på kysten.