Bygger 43 km lang oljeledning fra Utsira til Øygarden

Oljen fra Edvard Grieg- og Ivar Aasen-feltene på Utsirahøyden skal fraktes i land ved Øygarden i Hordaland.

Edvard Grieg

Edvard Grieg-plattformen slik den skal se ut når den er ferdig. Etter planen skal produksjonen startes opp i 2015.

Foto: Lundin

De to oljefeltene Edvard Grieg og Ivar Aasen skal starte opp i 2015 og 2016. Det er Lundin er operatør og Det norske oljeselskap som er operatør for hvert sitt felt.

Nå har selskapene og Statoil bestemt at oljen fra feltene skal ilandføres med en 43 kilometer lang rørledning til Grane oljerør og videre til Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland.

Det er en viktig utskipningshavn for råolje, og får allerede olje fra Oseberg feltsenter og flere andre oljefelt i Nordsjøen.

Edvard Grieg oljerør

Transportløsningen som har fått navnet Edvard Grieg oljerør er en forutsetning for å bygge ut feltene. Investeringsbeslutningen er gjort av Statoil og partnerne, basert på en anbefalt løsning fra Gassco. Samtidig sendes Plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet.

– Vi er en viktig aktør i Sleipner- og Utsira-området og er derfor opptatt av robuste løsninger, som gir mulighet for utvidet aktivitet i området i framtiden, sier Tor Martin Anfinnsen, direktør for Handel med råolje, våtgass og raffinerte produkter i Statoil.

Utsirahøyden ligger mellom de to etablerte feltene Sleipner og Grane, i et etablert område med godt utviklet infrastruktur. Dette danner grunnlaget for nye robuste og fleksible eksportløsninger på Utsirahøyden.