Hopp til innhold

Bygger Hundvågtunnelen for 1 mrd

Kruse Smith og Risa skal sammen bygge tunnel fra Hundvåg til Gamlingen i Stavanger.

Slik skal Hundvåg se ut i 2019 ifølge Statens vegvesen.

Slik skal Hundvåg se ut når tunneler og alt er på plass i Ryfastprosjektet. I dag ble siste kontrakt delt ut i det store undersjøiske tunnelprosjektet.

Foto: Statens vegvesen

Fem anbud ble levert i forbindelse med byggingen av Hundvågtunnelen som skal stå klar sammen med resten av Ryfastprosjektet i 2019.

Det var siste kontrakt som nå ble tildelt, og prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord, forteller at anbudet på 1,056 milliarder kroner er innenfor budsjettet som er satt for tunnelen.

Delte opp for å få flere anbud

Ryfast-trase

Slik ser Ryfasttraseen ut på kartet. Nå er alle kontrakter delt ut.

Foto: Statens vegvesen

Fra før er kontrakten for strekningen Solbakk i Strand til Hidle gitt til sveitsiske Marti Contractors. Strekningen Hundvåg til Hidle er tildelt AF Gruppen, og Eiganestunnelen er tildelt Bilfinger.

– Hvorfor har dere ikke utlyst en stor kontrakt i stedet for mange små?

– En så stor kontrakt hadde begrenset hvem som faktisk kunne komme med en pris. Ved å dele det opp kunne vi åpne for anbud fortløpende etter hvert som prosjektene var klare, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Prosjektet som nå etter alt å dømme skal bygges av Kruse Smith og Risa er en 4,5 kilometer lang tunnel med to løp, til sammen ni kilometer. Det er ti dagers klagefrist på tildelingen av prosjektet.