Hopp til innhold

Byggebransjen vil dele opp storkontraktene

Byggnæringa frykter å miste store kontrakter til utenlandske selskaper. Vegvesenet mener de norske entreprenørene må forberede seg bedre.

Ryfast mars 2016

ROGFAST NESTE: Her, i arbeidet med Ryfast, vant de utenlandske aktørene de store kontraktene. Vil dette skje med Rogfast, også?

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

De fleste av de 800 som jobber med Ryfast-prosjekter er utlendinger. Hovedkontraktene for gigantprosjektet gikk til store, utenlandske aktører, og slik er tendensen, også ellers i markedet.

Milliardverdier forsvinner ut av landet, mener byggebransjen, og derfor bør noe gjøres når arbeidet med Rogfast går i gang.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggnæringens landsforening

FRYKTER FORTSETTELSEN: Administrerende direktør i Byggnæringens Landsforening, Jon Sandnes.

Foto: BNL

Jon Sandnes, som er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, frykter at dagens situasjon får fortsette. Han vil at de store kontraktene skal deles opp.

– Det er viktig å legge opp kontraktene riktig. Det må gjøres slik at det fører til mer konkurranse fra norske aktører. Det vil bidra til økt sysselsetting, redusert arbeidsledighet og, ikke minst, økt verdiskaping i regionen.

Drypper på de lokale

Det private næringsbyggmarkedet er i ferd med å tørke helt ut. Noen få lyspunkter finnes, men investeringsviljen er lik null.

Det er derfor viktig for byggenæringa å få hjelp fra de store, offentlige samferdselsprosjektene – som Rogfast, som regjeringa nå har forskuttert til starten av 2017.

Roy Steffensen (Frp) mener de lokale aktørene har fått sin del av kaka i denne omgang – selv om stykkene er mindre enn de utlendingene får.

Roy Steffensen

IKKE HELSVART: Roy Steffensen (Frp) synes de norske aktørene får sitt, og har troen på framtida for regionens byggebransje.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– I Ryfast har utlendingene fått de store kontraktene, men vi ser at de lokale også får sitt. Når det gjelder Rogfast, er jeg overbevist om at norske entreprenører vil vise seg å være konkurransedyktige, både på pris og kompetanse, sier Steffensen.

– Dette sier jeg med tanke på den ledige kapasiteten i markedet nå, sier han.

Umulig å stykke opp kaka mer

Kontraktene som utlendingene får er for store og komplekse for de norske aktørene, sier Statens vegvesen. For Ryfast og Rogfast er det ikke mulig å gjøre kontraktene mindre.

Gunnar Eiterjord

UTFORDRER BYGGEBRANSJEN: Gunnar Eiterjord, prosjektleder i Statens vegvesen, sier at det er bransjens oppgave å skaffe seg kontrakter - ikke vegvesenets.

Foto: Anders Fehn / NRK

– De fleste av våre kontrakter er så store at de må lyses ut på det europeiske markedet. Det er et åpent konkurransemarked, hvor pris er viktig, men som alle ønsker at vi skal ha.

Det sier Gunnar Eiterjord, som er prosjektleder i Statens vegvesen. Han anbefaler de norske entreprenørene å være på hugget.

– I tillegg bør de norsk selskapene forberede seg godt når kontraktene lyses ut. Da har de alle muligheter, på like vilkår, til å være med i konkurransen om kontrakter med de utenlandske selskapene.

Håper på Rogfast

De norske entreprenørene håper nå at Rogfast, et nytt gigantprosjekt som koster minst 12 milliarder kroner, skal bli redningen. Bransjen ser til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og håper han kan ordne opp.

– Utfordringen med Rogfast er at det er én lang tunnell. Da har du egentlig tre steder du kommer til å grave deg inn, og det er vanskelig å dele opp kontraktene mer enn det. Vi skal likevel jobbe med en kontraktstrategi som gir god konkurranse om oppdragene, sier Solvik-Olsen

– Norske aktører har gode muligheter til å vinne oppdragene i Rogfast, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

GODE MULIGHETER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror på den norske byggenæringa.

Foto: Roald, Berit / NPK