NRK Meny

BYFJORDTUNNELEN STENGT:

Byfjordtunellen er mellombels stengt på grunn av ei laus takplate. Vegvesenet jobbar med saka.