NRK Meny

BYFJORDTUNNELEN STENGD:

E39 Byfjordtunnelen er mellombels stengd. Årsaka er nedfall frå taket. Det er uvisst kor lenge den blir stengd.