Hopp til innhold

Bybanen på skinner

I dag ble planprogrammet for bybanen lagt fram, og det høster lovord allerede.

bybane stavanger
Foto: Bybanekontoret

De nye planene for bybane på Nord-Jæren ble lagt fram i dag. Banen skal i følge planene være på plass i 2018. Den skal starte på Fiskepiren i Stavanger, og ende på Ruten i Sandnes, med en utstikker til Sola.

Flyplassbanen

Planleggerne bak prosjektet foreslår blant annet at bybanen skal gå til flyplassen på Sola.

Kollektivtilbudet med flybuss fra og til flyplassen er ikke noe som alle reisende har vært fornøyde med. Få avganger og få holdeplasser har gjort at de færreste har valgt dette alternativet, men nå kan dette være i ferd med å endres.

- Det er veldig positivt for oss og vi har håpet at det skulle skje. Det er en viktig forutsetning for at vi skal få et bedre kollektivtilbud til flyplassen, som vi har hatt som mål frem mot 2020, sier lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen.

Sandnes, Sola og Stavanger

- Sandnes, Stavanger og Sola er enige om at dette er et viktig grep for den fremtidige byveksten. Vi må få til et byggetrinn som inkluderer alle tre sentrum, og flyplassen, sier prosjektleder Odd Magne Sørfossmo.

Liten tvil om at et slikt prosjekt vil koste. Den foreløpige prislappen ligger på 6 milliarderkroner og prosjektdirektør Georg Gundersen forteller at det ikke enda er avklart hvordan bybanen skal finansieres.

- Det er en sak frem i tid. Vi legger nå frem et planprogram for kommunedelplanen, men videre er det viktig at alle tre kommuner får en del statlig støtte for å finansiere dette prosjektet, sier Gundersen.

Støtte fra Sevland

- Det er så bra. Det er fantastisk. Lykkes vi med dette er det ikke bare for vår tid, men også videre generasjoner. Dette er bra, bra, bra, sier Leif Johan Sevland.

Stavangerordføreren er overbevist om at bybanen er den beste løsningen for regionen.

- Vi må gjøre det vi kan for å holde tidsrammene. Vi vet at biltrafikken øker. Vi vet at det er masse utslipp i området vårt på grunn av denne trafikken. Vi vil ikke at næringslivet skal stå i kø, og da gjelder det å få se som kan reise kollekivt til å gjøre det. Da er bybane best, sier Sevland.

Skeptisk

Leder i samferdselsutvalget i Rogaland Odd Arild Kvaløy er ikke like entusiastisk for bybanen.

- Vi må holde oppe fremdriften i utbyggingen av utbyggingen i kollektivtrafikken nå. Det å fortsette å bygge ut kollektivfeltene må ikke stoppe. Vi må også klargjøre for en fremtidig bybane, men vi må opprettholde utbyggingen av kollektivfekltene.

- Vi får se om fremtiden gir oss den finansielle ryggraden vi trenger for å bygge bybane, men det vet vi ikke ennå, sier Kvaløy.

bybane stavanger 2
Foto: Bybanekontoret