NRK Meny
Normal

– Bybanekontoret drev kampanje mot Stavanger Arbeiderparti

PR-byrået som arbeidet for det offentlig finansierte Bybanekontoret i Rogaland utarbeidet egne notater om Stavanger Ap og kartla partiets gruppeleder på oppdrag fra Bybanekontoret.

Bybane-avstemning i Stavanger Arbeiderparti

Også PR-byrået Burson-Marsteller forberedte seg før medlemsmøtet i Stavanger Arbeiderparti.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Jeg har aldri vært utsatt for noe liknende noe sted. Dette reagerer jeg sterkt på, sier gruppeleder Cecilie Bjelland i Stavanger Arbeiderparti.

Dagen før partiet skulle avgjøre om de gikk for bybane eller bussvei, utarbeidet PR-byrået Burson-Marsteller et eget Ap-notat på oppdrag for Bybanekontoret.

Det offentlig finansierte bybanekontoret i Stavanger betalte også for at PR-byrået skulle drive med forberedelser til medlemsmøtet i Arbeiderpartiet og mediesøk av gruppeleder i Ap, Cecilie Bjelland.

Forberedte til medlemsmøte i Ap

NRK kan i dag avsløre at bybanekontoret i Stavanger har betalt PR-byrået Burson-Marsteller store beløp i høst for å kartlegge aktiviteten til Arbeiderpartiet i Stavanger.

Arbeidet skjøt fart i midten av oktober da både Stavanger Arbeiderparti og Rogaland Arbeiderparti på sine respektive medlemsmøter skulle ta stilling til bussvei eller bybane som fremtidens kollektivløsning for Nord Jæren.

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret. På linjene står det: 'Telefonmøte, Ap-notat, velkart fylkestinget' og 'Løpende rådgivning, forberedelse Ap-møte, telefonkonferanse, notater'

Foto: Faksimile

– Svært alvorlig

Cecilie Bjelland

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Cecilie Bjelland, mener partiet har vært utsatt for en kampanje i bybanesaken.

Foto: Arbeiderpartiet

Bjelland reagerer sterkt og mener partiet har vært utsatt for en kampanje.

– Dette går langt ut over det som er normalt for å forstå den offentlige debatten. Det er svært alvorlig, sier Bjelland.

Aktivitetsrapporten fra Burson-Marsteller viser at Bybanekontoret har foretatt store utbetalinger til PR-byrået for arbeid som er utført i oktober. Over 150 timer er brukt. Samme dag byrået startet mediesøk av Cecilie Bjelland, begynte byrået også å utarbeide et notat om bussvei kontra bybane. Det skjedde etter at alle utredningene om transportprosjektene forelå.

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret. På linjen står det: 'Mediesøk Cecilie Bjelland, telefonmøte, oppsum. videre tiltak'

Foto: Faksimile

Omfattende arbeid

Det ble av PR-byrået utarbeidet nye faktanotat om bussvei, helgeovervåking ble iverksatt og kronikker ble forberedt. Det ble igangsatt forberedelse før bystyremøte, konseptsammenlikninger og avholdt en rekke møter og telefonkonferanser.

– Vi merket i denne perioden at det var en kampanje på gang, blant annet i form av en egen spørreundersøkelse fra bybanekontoret som bare gikk på egne Ap-velgere. Disse ble publisert like i forkant av medlemsmøtene. Men dette er langt over grensen, sier Bjelland som nå krever fullt innsyn.

«Bedre oversikt»

Bybanekontoret har ikke villet la seg intervjue på radio av NRK, men har besvart spørsmål omkring Arbeiderpartinotatene og kartleggingen PR mail.

Bybanekontoret bekrefter at Arbeiderparti-notatet var en bestilling fra kontoret for å «få bedre oversikt over om det var et eventuelt informasjonsbehov i Rogaland Ap om Bybaneprosjektet i forkant av representantskapsmøtet til Ap.»

Signering Burson-Marsteller

Her signerer prosjektdirektør Georg K. Gundersen og Kristian Sarastuen i Burson-Marsteller kontrakten.

Foto: Bybanekontoret

– Meningsløst og uhørt

Frode Berge

Frode Berge, leder i Rogaland Arbeiderparti, mener bybanekontorets kartlegging av partiet er uhørt og meningsløst.

Foto: Arbeiderpartiet

Det reagerer leder i Rogaland Arbeiderparti, Frode Berge, kraftig på.

– Dette er både meningsløst og uhørt. Bybanekontoret er et folkevalgt organ som har fått et mandat å utrede en kollektivløsning. I stedet bruker man masse ressurser på et PR-byrå og et skjult forsøk på å påvirke. Jeg har aldri opplevd maken, sier Frode Berge.

Om mediesøket av Cecilie Bjelland skriver bybanekontoret at søket ble gjort «med sikte på å forstå grundig Bjellands argumenter. Hensikten med dette er å være forberedt, uten at det har avstedkommet andre tiltak.»

Krever gransking

Cecilie Bjelland er nå en av flere i rekken som krever gransking av bybanekontorets rolle.

– Nå må vi finne ut hva denne informasjonen er brukt til. Jeg har tatt initiativ overfor ordføreren at kontrollutvalget i Stavanger får være med på den granskingen som må finne sted. Dette har vært direkte finansiert av Stavanger. Vår ordfører og rådmann har sittet i styringsgruppene. Alt må på bordet, sier Bjelland.