Stavanger formannskap for bybane

Formannskapets uavhengige representant, Hilde Karlsen, sikret et knepent bybaneflertall. Bybanen ble vedtatt som det beste alternativet med 10 mot 9 stemmer i går kveld.

Bybanen ved Stadionparken

Her passerer bybanen Stadionparken i Jåttåvågen.

Foto: Bybanekontoret

Stavanger blir trolig den tredje kommunen på Nord-Jæren som sier ja til bybanealternativet. I går stemte formannskapet for rådmannens bybaneforslag, og et endelig ja kommer med all sannsynlighet i bystyret om to uker.

Men selv om det går mot et ja fra Stavanger, er uenighetene fremdeles store om hvordan prosjektet skal finansieres.

Hilde Karlsen

Hilde Karlsen, uavhengig representant.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Fremskrittspartiet vil egentlig si ja til biler og stikke kjepper i hjulene for bybanen, slik jeg tolker dem. De er ikke interessert i å snakke om hvordan de skal finansiere hverken bussvei eller bybane, sier Hilde Karlsen, som i starten av november meldte seg ut av Arbeiderpartiet og ble uavhengig representant.

Frykter at bilen blir vinneren

Karlsen frykter at Fremskrittspartiet skal sette en stopper for bybanealternativet som i går seiret med 10 mot 9 stemmer i formannskapet i Stavanger.

– Vi må jo ha bilreduserende tiltak for å få opp kollektivandelen, og det forlanger staten for at de skal gå inn og bidra med penger til dette. Det skal delvis finansieres av oss, men mest av staten, sier hun.

John Peter Hernes

John Peter Hernes (H)

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Både hun og Høyre er redd for at Frps samarbeid med Ap, Sp og Pensjonistpartiet i denne saken vil føre til at det er bilen som vinner frem i fylkestinget, og ikke kollektivløsningene i form av busser og bybane.

– Jeg må si at hvis fylkestinget og ikke minst Ap der, sammen med Frp og noen andre, stemmer for en bussveiløsning som det ikke finnes finansiering for er det direkte oppsiktsvekkende, sier Høyres John Peter Hernes.

Frp vil ha bussvei og bedre veier

Feil, kontrer Atle Simonsen i Frp.

Atle Simonsen

Atle Simonsen (Frp)

Foto: NRK

– Vi ønsker å legge til rette for bil. Og ifølge prognosene skal uansett to tredjedeler kjøre bil. Høyre sier at vi gjør dette for å blokkere bussvei og bybane, men det er helt feil, sier han.

– Vi ønsker et høyverdig kollektivnett, og det får vi med bussvei, som er like bra som bybane, og i tillegg får vi et ekstra felt på motorveien, mer veiutbygging og Gandsfjord bru. Vi ønsker bussvei fordi det er en pakke som inneholder et godt kollektivtilbud, men også en bra utbygging av veinettet som vi vil finansiere gjennom statsbudsjettet, sier Simonsen.

Spesielt om fylkestinget sier nei

Bybaneforslaget som først skal behandles i bystyret, innebærer en kraftig styrking av blant annet kollektivtilbudet mellom Stavanger og Sandnes via Forus, både med bybane fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum og kollektivfelt på E39. Her må en bompengefinansiering til, sier Høyre.

– Det er helt klart at staten må inn med mer penger her, og i hvert fall med den regjeringen vi har nå slipper vi ikke unna at noe må bompengefinansieres lokalt, sier Hernes.

Uavhengig representant både i formannskapet og bystyret, Hilde Karlsen håper fylkestinget lytter til flertallet i de tre kommunene som er involvert.

– Jeg synes det er rimelig spesielt dersom fylkestinget sier nei når alle de tre kommunene som bybanen skal gå i har sagt ja med ganske stort flertall, sier hun.

En endelig Stavanger-avgjørelse blir tatt i bystyret den 19. november, og deretter vil fylkestinget avgjøre om det blir bussvei eller bybane den 11. og 12. desember. Samferdselsdepartementet har sisteordet.

Bybane i Sandnes

Bybanen forbi Vågen videregående skole i Sandnes.

Foto: Bybanekontoret