NRK Meny
Normal

– De spredte Stavangers gode navn og rykte rundt i hele verden

Byantikvaren vil ta vare på det som er igjen av hermetikkindustrien i Stavanger. Det skal skapes nytt liv i gamle fabrikker for å ta vare på hundre års byhistorie.

Riksantikvaren har sett foten ned mot at fleire gamle hermetikkfabrikkar i Stavanger blir revne. Derfor føreslår rådmannen nå at dei 23 tidlegare fabrikkane som er att blir verna. På det meste var det over sytti hermetikkfabrikkar i byen.

– Man blir nesten litt sentimental når man går gjennom det gamle billedmaterialet og så gå ut i felten og ser hvor lite som er igjen. Samtidig er det jo nok igjen av bygningsmasse som forteller historier om en ganske vesentlig epoke av Stavangers historie, som kanskje har gått litt i glemmeboken i det siste.

Les også: – Små detaljar gjorde dette til eit unikt bygg

Les også: – Vaksne menn omfamna kvarandre

Det forteller Knut Grøttland, som er rådgiver hos Byantikvaren i Stavanger. Han har i løpet av sommeren kartlagt det som er igjen av hermetikkindustrien i byen.

Stavanger Preserving

Slik ser Stavanger Preserving ut i dag. Sammenlign med det historiske bildet over.

Foto: Bjørn Grimen

Norges største sammenhengende industriområde

Det er i dag 23 bevarte hermetikkfabrikker i Stavanger. I tillegg er det 16 bygninger som på et tidspunkt har huset hermetikkfabrikker. Det er revet 52 bygninger som har vært en del av hermetikkindustrien.

Denne industrien i Stavanger vokste fram på slutten av 1800-tallet og varte i rundt hundre år. Den hadde store dimensjoner.

Kvinne sløyer fisk på fabrikk i 1951.

Hermetikkindustrien satte både kvinner om menn i arbeid. Her sløyer en av de ansatte fisk på Norma hermetikkfabrikk i 1951.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Det var blant Norges største sammenhengende industrialiserte områder i glansdagene på starten av 1900-tallet, forteller Grøttland.

På 1960-tallet fremsto fabrikkene som små, urasjonelle, utdaterte og uten mulighet til å konkurrere internasjonalt. Utbredelsen av kjøleskap og fryseboks ga folk nye måter å konservere mat på. I 1982 var det tre produsenter av hermetisert sjømat igjen i Stavanger, mot 60–70 fabrikker i 1920.

Stavanger øst

– Hermetikkindustrien preget hundre år av byens historie, og avløste silde og seilskutetiden. Den satte både menn og kvinner i arbeid og spredte Stavangers gode navn og rykte rundt i hele verden. Dette var ikke bare noe man drev på med i Rogaland. Det var noe man eksporterte til hele verden, sier Grøttland.

Les også: Hermetikk, takk!

Riksantikvaren og Rogaland fylkeskommune har bedt om at Stavanger kommune utarbeider en plan som viser hvordan kommunen vil ivareta denne nasjonale kulturarven.

Union canning

Union Canning Co startet i 1912. Bygget ligger i umiddelbar nærhet av den tetteste samlingen av bevarte hermetikkfabrikker i østre bydel og utgjør en vesentlig «vegg» i dette miljøet. Bildet under viser bygningen i dag.

Foto: Bjørn Grimen / NRK
Union canning

Slik ser Union Canning Co ut i dag.

Foto: Bjørn Grimen

Byantikvaren har plukket ut deler av Stavanger øst, området rundt Nedre og Øvre Banegate, som spesielt interessant.

– Her har man fortsatt fabrikkbygninger, stort sett på alle kanter, som viser litt av dimensjonene denne industrien hadde, sier rådgiveren hor Byantikvaren.

Nytt liv i fabrikkene

Rådmannen anbefaler at det utarbeides en plan av samme type som «Sjøhusrekken i Stavanger» der det kommer fram hvordan bygningene skal vernes og fornyes.

– Dette er bygninger som tåler litt juling. De er godt egnet til å tas i bruk til andre formål. Jeg håper vi kan få litt oppslutning rundt Stavangers hermetikkhistorie, og håper vi kan få grunneiere og bygningseiere med på laget, sier Grøttland.

Les også: Frykter at hermetikkhistorien forsvinner

Han mener at det verken er i Byantikvarens eller bygningseiernes interesser at hermetikkfabrikkene skal bli utstillingsobjekter som er frosset i tid.

– Det handler om å skape kjørelinjer som gir eiere muligheter til å skape nytt liv i disse fabrikkene, men også at vi tar vare på noen av kjennetegnene og uttrykket til disse bygningene, sier Grøttland.

Saken skal opp i kommunalstyret for byutvikling torsdag i neste uke.

Stavanger preserving

Stavanger Preserving Co startet rundt 1893, utvidet 1900 i Nedre Strandgate. Dette er en av 23 bevarte hermetikkfabrikker i Stavanger.

Foto: Bjørn Grimen