NRK Meny
Normal

– Merkelig transportmønster

Regjeringen har bestemt at det er bussvei og ikke bybane som skal løse tranportutfordringene på Nord-Jæren. Men den første bussvei-orienteringen vekket liten entusiasme blant de lokale politikerne.

Kolumbus-buss, Hillevåg

Planen for å få bussene fram på Nord-Jæren ble lagt frem for politikere og ordførere i går. Dette bildet er fra Hillevåg i Stavanger før det ble bygget egen bussvei.

I går presenterte Rogaland fylkeskommune arbeidet med den vedtatte bussveien for ordførere og sentrale politikere på Nord-Jæren.

Ifølge Tore Jensen i fylkeskommunen vil regionen få et av de beste bussvei-konseptene i Europa, men entusiasmen blant tilhørerne var likevel laber.

En av dem som ikke lot seg imponere var bybanetilhenger og SV-politiker Rune Tvedt. Han mener det nye kartet over rutenettet til bussveien ligner for mye på Kolumbus sitt eksisterende bussrutekart.

– Det kartet vi fikk presentert har ikke det samme transportmønsteret som bybanen bygde på, det er merkelig, sier Tvedt.

Rune Tvedt (SV)

Rune Tvedt frykter at nye diskusjoner på tvers av kommunegrensene skal forsinke prosessen ytterligere.

Foto: SV

De fleste av tilhørerne på gårsdagens møte er bybanetilhengere, og flere av de oppmøtte ordførerne og politikerne følte seg overkjørt da regjeringen i Nasjonal Trasportplan (NTP) gikk inn for bussvei-løsning på Nord-Jæren.

– Regjeringen overkjører det lokale selvstyret. Sju av ni høringsinstanser vil ha bybane, sa ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø (H) da.

Tvedt er likevel opptatt av at den diskusjonen er ferdig nå.

– Det er viktig å få rydda nå, og ikke videreføre diskusjonen om bussvei og bybane. På den andre siden er det kritisk at de kartene vi få presentert ikke viser en god nok dekning på reisebehovet i regionen, sier Tvedt.

Det nye kartet viser primært et hovedrutenett fra Sandnes Øst via Gausel, Jåttåvågen og Stavanger sentrum, og videre til Kvernevik og til Viste. Samt et sekundært rutenett som skal dekke flere bydeler og sentrale arbeidsplasser.

Svært mye er uavklart når det gjelder Forus-område, Stavanger sentrum, Kannik, Stavanger Universitetssjukehus, og ikke minst Stavanger Lufthavn, Sola.

bussvei2020

Slik ser kartet over rutenettet for bussvei på Nord-Jæren ut.

Tvedt frykter at nye diskusjoner på tvers av kommunegrensene skal forsinke prosessen ytterligere.

– Dette er en invitasjon til å forsinke prosessen igjen, og det trenger virkelig ikke denne regionen. Det er nå viktig å velge riktig før første gang, og høre på de førende signalene om hva det er regionen sliter med, sier han.

Det er mye som skal på plass og det er et omfattende rutenett, men Tore Jensen i fylkeskommunen har troa på at enn nå kan komme i mål.

– Vi har muligheten hvis vi får starta opp de prosessene som ikke er oppe ennå, samt holder trøkke oppe på arbeidet som allerede er i gang, sier Jensen.