NRK Meny
Normal

Busstreiken avverget

Det blir ingen streik i kollektivtrafikken i Rogaland.

Buss nummer 3 til Viste Hageby

Streiken i transportsektoren er avblåst.

Foto: NRK

Arbeidstakerne er uenige om utfallet av meklingen i transport- og miljøsektoren, men har inntil videre avverget streik.

– Vi kan nå bekrefte at streiken er avblåst. Forhandlingene mellom partene har fått en løsning, elleve timer på overtid. Busstrafikken vil derfor fortsatt gå som normalt, skriver Cecilie D. Birkeland i Kolumbus i en pressemelding.

Meklingen foregikk torsdag morgen på overtid, etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hadde det blitt streik, ville sjåførene i Østerhus bilruter og to av tre sjåfører i Veolia blitt tatt ut av arbeid.

Buss-streik kan skape kaos

Uravstemningen blir avgjørende

Transportarbeiderforbundet bekrefter overfor NTB at det er enighet blant et flertall på arbeidstakersiden om å anbefale forslaget til ny bussavtale. Det betyr at det neppe blir streik i kollektivtransporten, selv om det blir opp til forbundenes medlemmer å ta den endelige avgjørelsen gjennom uravstemning.

Skissen til meklingsmann Carl Petter Martinsen innebærer et generelt lønnstillegg på 1 krone og 50 øre til ansatte innen buss, gods og miljø, ifølge Yrkestrafikkforbundet (YTF). I tillegg blir det foreslått et lav- og likelønnstillegg på 50 øre og tillegg for kompetansemoduler og et rutebussjåførtillegg.

- Endelig fikk vi også gjort en innsats for at arbeidsgiverne må betale mer for delte skift utenfor Oslo, sier leder Jack Nielsen i YTF.

Sterkt uenige

Det blir foreslått et lønnstillegg på 3 kroner til arbeidstakere som er omfattet av godsavtalen og miljøavtalen. Det er imidlertid sterk uenighet om hvor god skissen meklingsmannen har lagt fram er. Den ble lagt fram etter rundt ti timer mekling på overtid.

Det eneste alle de fire involverte forbundene er enige om er å sende riksmeklingsmannens forslag ut til uravstemning blant medlemmene, skriver Frifagbevegelse.no.

Også NTB får opplyst fra informert hold at det har vært problemer med å komme til enighet på arbeidstakersiden og at det derfor kan bli opp til medlemmene å avgjøre om forslagene til nye avtaler skal vedtas eller forkastes.

Ut til uravstemning

De fire arbeidstakerorganisasjonene har forhandlet om nye avtaler for transport-, gods- og miljøsektoren, men er delt i synet på utfallet av meklingen og kommer til å sende forskjellige anbefalinger til sine medlemmer. Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet anbefaler bussavtalen, mens Fagforbundet vender tommelen ned i sitt råd til medlemmene.

Transportarbeiderforbundet anbefaler imidlertid sine medlemmer å stemme nei til skissene til nye gods- og miljøavtaler. Her råder imidlertid Yrkestrafikkforbundet sine medlemmer å stemme ja.