Bussbanen kan overta for bybanen

Et nytt bussveialternativ fra fylkets Samferdselsutvalg vekker oppsikt.

Bussbane

Her er det nye forslaget om bussbane på Nord-Jæren.

Foto: Rogaland Fylkeskommune / visCo CG

I dag kom fylkessamferdselssjefen med et helt nytt bussveialternativ til bybanen på Nord-Jæren. Bybanelignende busser skal trafikkere Motorveien mellom Stavanger og Sandnes. Samferdselsjefen vil også utvide motorveien med egne bussfiler.

Hovedpunktene:

  • Gjennomgående ekspressruter mellom Stavanger og Sandnes hvert kvarter fra bydelene.
  • Eget, nytt kolelktivfelt på Motorveien, fra Bekkefaret til Solasplitten.
  • Rullefortau fra Fv 44 til SUS.
  • Flere avganger fra Stavanger og Sandnes.

– En helt ny tankegang

Bussbane Stavanger
Foto: Rogaland Fylkeskommune / visCo CG
Bussbane Stavanger
Foto: Rogaland Fylkeskommune / visCo CG
Bussbane Stavanger
Foto: Rogaland Fylkeskommune / visCo CG

– Jeg synes det blir mange innspill nå. Vi må holde fast på noen hovedtanker. Byutvikling og transportutvikling henger sammen, og nå virker det som Forus er sentrum i denne regionen. For meg virker det som noen har sett på muligheter, og jeg tar det ikke som noe mer enn et innspill, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Forslaget er en del av konseptutvalgutredningen (KVU) for samferdsel på Nord-Jæren. Arbeidet foregår i fylkets samferdselsutvalg i samarbeid med Stavanger, Sola og Sandnes kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Konklusjonen skal presenteres til våren, og da skal politikerne velge hvilken løsning de mener er mest hensiktsmessig.

Et alternativ til bybanen?

I tillegg til SV er Venstre det mest bybanevennlige partiet på Nord-Jæren. Partiets Fylkesgruppeleder Helge Solum Larsen mener ikke bussbane-forslaget er noen trussel for bybanen.

– Jeg forstår ikke hvor vi er nå i forhold til KVUen i det hele tatt jeg, for dette er en helt ny tankegang. Det å snu opp-ned på hele regionen, og si at Forus er senter for all oppmerksomhet, og at man ikke skal betjene resten på en fornuftig måte. Det er en så ny tanke for meg at jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til det. Jeg vet ikke hva jeg skal tolke dette forslaget som, sier Solum Larsen.

Han har fortsatt tro på at den beste løsningen vil komme frem.

– Jeg tror det endre opp med et velfungerende transportsystem på Nord-Jæren og opplever at det er det den politiske forpliktelsen har vært hele tiden.Jeg kan ikke se at det er noe annet enn bybanen som løser dette, i det perspektivet jeg mener er viktig, nemlig et 2040-perspektiv, sier han.

Skal vurderes til våren

– Dette forslaget kommer som resultat av en tilbakemelding om at vi må gjøre grundigere vurderinger når det gjelder bussvei, sier fylkesrådmann Trond Nerdal.

– Etter at kvalitetssikrerne har gjort sin vurdering prestereres alle alternativene til våren, og politikerne skal ta sin avgjørelse. Det er da det først og fremst blir en politisk sak, og derfor ønsker jeg at mest mulig av diskusjonen kan vente til da, sier Nerdal.