Hopp til innhold

Buss og bane like bra for Ap

Rogaland Arbeiderparti mener at en bussløsning skal likestilles med bybanen i det videre arbeidet med kollektivtransport på Nord-Jæren.

Bybane

Rogaland Arbeiderparti vil vente med å ta stilling til om bybane eller buss er løsningen på trafikkproblemene på Nord-Jæren.

Foto: Rogaland fylkeskommune

55 av 71 medlemmer av representantskapet i Rogaland Ap stemte lørdag for den samme programformuleringen som nylig ble vedtatt av partiet i Stavanger.

Slik lyder formuleringen Rogaland Arbeiderparti nå går til valg på:

«Trafikkproblemene på Nord-Jæren må løses både på kort og lang sikt. Det haster med å få på plass gode løsninger. Planlegging av en bybane er i gang og må fortsette, samtidig må også buss/bussvei inkluderes i dette arbeidet på en likeverdig måte. Endelig løsning vil bli valgt på bakgrunn av faktorer som miljø, fleksibilitet, økonomi, kapasitet og rask gjennomførbarhet. Infrastrukturen for en miljøvennlig persontrafikk må fortsatt forankres i et forpliktende samarbeid med kommunene på Nord-Jæren.»

- Må vite mer

- Det betyr at vi ønsker mer informasjon før vi bestemmer oss for, sier Kristine Gramstad som leder programkomiteen i Rogaland Arbeiderparti.


Partilagene i Sola og Sandnes er stadig for å prioritere bybanen først. På lørdagens møte foreslo derfor Siv-Len Strandskog fra Sola og Stanley Wirak at formuleringen "likeverdig" skulle strykes. Dette fikk 16 stemmer og falt.

Ulike programmer

Dermed går Arbeiderpartiet i Rogaland ut i valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget til høsten med ulike formuleringer om bybanen i de forskjellige kommuneprogrammene.

- Det er ikke første gang vi går til valg med ulike formuleringer. For eksempel er partiet i Strand mot Ryfast mens fylkespartiet er for, sier Gramstad.

Hun mener likevel det ikke er helt heldig at partiet spriker i en sak som mange er opptatt av.

- Derfor tok jeg opp på møtet i dag at vi før neste valg bør koordinere oss enda bedre slik at vil unngår ulike formuleringer, sier Gramstad.

.