Buss for tog på Jærbanen i tre uker

NSB skal gjennomføre oppgraderinger på strekningen mellom Stavanger og Bryne.

Ny jernbaneundergang i Sandnes

Her i Vågsgaten i Sandnes kommer det ny jernbaneundergang.

Foto: Vågsgaten

– Skal du reise med NSB i denne perioden møter du opp på stasjonen som normalt etter oppsatt rutetid. På togstasjoner med mindre plass stopper bussen, som ved tidligere busskjøring, på nærmeste busslommer.

Det sier Dag Brekkan som er salgs og markedsansvarlig for Jærbanen og Sørlandsbanen.

Dag Brekkan

Dag Brekkan som er salgs og markedsansvarlig for Jærbanen og Sørlandsbanen sier arbeidene som skal utføres skal bidra til å gjøre togtrafikken mer forutsigbar.

Foto: Privat

Jernbaneverket begynner mandag 30. juni med arbeid på strekningen fra Bryne til Stavanger. Anleggsperioden vil vare frem til mandag 21. juli. Anleggsstrekningen vil være stengt for tog i hele perioden, men det vil være trafikk med arbeidsmaskiner.

Bussen bruker mer tid

NSB går ut med denne informasjonen til passasjerer:

– Det kan være greit for lokaltogreisende fra Sandnes Holdeplass å merke seg at busser stopper på Ruten ved Sandnes sentrum. På Mariero stopper bussen for av og på stigning på busstopp på Marieroveien.

Les også: – Han skulle ikke lage planer bare for løye

Les også: Her kjører togene mest punktlig

Bussen bruker noe mer tid enn toget, så bussavgang vil kjøre tidligere enn normalt for å holde togene i rute. Kort fortalt kjører bussene for lokaltogene 30 minutter før dagens togruter og bussene for regiontogene 20 minutter før dagens togruter.

Signalanlegg på Jærbanen

Det skal arbeides videre med signalanlegget på Jærbanen i anleggsperioden fra 30. juni til 21. juli.

Foto: Henning Lode

I perioden skal Sandnes kommune etablere en undergang mellom Vågsgata og St. Olavs gate hvor arbeidet begynner samme dag.

Prosjektet med nytt signalegg fra Klepp til Stavanger fortsetter og det skal etableres 20 fundamenter og master til nytt kontaktledningsanlegg i området rundt Sandnes.

Les også: – En gledens dag for dobbeltsporet

Sporet inn til Driftsbanegården i Stavanger skal heves 25 cm. Her skal det også støpes nye fundamenter og grave ny drenering langs muren ved Lagård gravlund.

160 master

Arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg vil i hovedsak foregå på strekningen Klepp-Sandnes. Det skal heises på plass 160 nye master og alle komponenter på hver mast skal monteres.

På Ganddal stasjon heises og monteres 6 nye såkalte åk. Det er oppheng av kontaktledning som spenner over flere spor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mellom Bryne og Klepp blir det fortsatt vegetasjonsrydding langs jernbanelinjen.

Foto: Jernbaneverket

Mellom Bryne og Klepp blir det fortsatt vegetasjonsrydding. Dreneringssystemer skal renses og det foretas massebytte.

– De ulike fornyings- og vedlikeholdstiltakene vil bidra til å gjøre togtrafikken mer forutsigbar. Samlet sett vil Jærbanen bli enda bedre.