Budsjettsprekk i Haugesund

Store overskridelser innen helseetater bidrar til en stor økning av Haugesund Kommunes underskudd.

Haugesund kommune

Selv om Haugesund kommune klarer å komme i balanse med ekstra sparetiltak resten av året, har kommunen likevel et etterslep på 49 millioner kroner i underskudd fra tidligere år.

Haugesund kommune må frem med sparekniven igjen, etter store overskridelser både i NAV, barnevern og omsorg.

Disse tre enhetene ligger an til en samlet budsjettsprekk på 24 millioner kroner, viser første kvartalsrapport.

Etterlyser nye sparetiltak

I tillegg har Haugesund kommune et underskudd fra tidligere år på nærmere 50 millioner kroner, og derfor må innsparinger til.

– Hvis vi klarer balansen vil vi likevel ha et oppsamlet underskudd fra før som vi må ta igjen. Derfor må vi se på om det er nye tiltak der vi kan spare noe, sier rådmann Odd Henry Dale.

Økte utgifter hos NAV

I NAV i Haugesund er det store overskridelser på økonomisk sosialhjelp, og i følge Sosialsjef Jonny Danielsen regner de med en overskridelse på over 10 millioner kroner i år.

– Vi har økte strømutgifter, økte utgifter til midlertidig bolig og vi har også fått statlige veiledende satser som gir en økning. I tillegg ser vi en økning i antall brukere, sier Danielsen.

Selv om økningen er stor, er kommunen ikke alene om dette, i følge Danielsen.

– Vi hadde en høy økning på 20 prosent i fjor. Vi er med i et industrinettverk i sammenlignbare kommune, og vi ser også den samme tendensen hos dem, sier han.

Etterslep på 49 millioner

Selv om Haugesund kommune klarer å komme i balanse med ekstra sparetiltak resten av året, har kommunen likevel et etterslep på 49 millioner kroner i underskudd fra tidligere år.

Klarer ikke Haugesund å få spart inn disse millionene, vil kommunen fortsatt være under statlig oppsyn av fylkesmannen. Haugesund havnet på den såkalte Robekk-lista som følge av Terra-saken, og rådmann Odd Henry Dahle vil av lista.

– Jeg ser at vi har innsparingspotensiale, men det er litt tidlig å gå inn på det, sier Dale.

– Folk vil merke innsparingene

– Alle innsparinger vil føre til at folk merker det. Jeg sier ikke noe om hvilke områder det går på. Jeg har vært veldig opptatt av å ikke ta store strukturelle grep. Jeg synes vi har funnet områder der det ikke har smertet noe særlig, sier rådmann Odd Henry Dale.

I følge han har det flere uheldige konsekvenser å være på Robekk-lista.

– Når en skal ta opp lån eller inngå leieavtaler har det absolutt noe å si, sier han.

Sosialsjef Jonny Danielsen forteller at han, og hele NAV systemet er klar over kommunens finansielle situasjon.

– Vi er jo kjent med kommunens vanskelige økonomi. Vi prøver å stramme inn der vi klarer, og er voldsomt bevisste på at vi blir en del av den sparepakken, sier han.