NRK Meny
Normal

Haugesund: Budsjettkutt fører til oppsigelser

Haugesunds-budsjettet må kuttes med 24 millioner kroner neste år. Tillitsvalgte mener kommuneansatte allerede har det tøft og advarer mot flere nedskjæringer.

Haugesund rådhus

Haugesunds-budsjettet må kuttes med 24 millioner kroner neste år.

– I denne omstillingen vil nedbemanning/oppsigelser og naturlig avgang være et nødvendig virkemiddel og det betyr at det må bli færre årsverk i kommunen.

Det skriver rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sin innstilling til politikerne som skal vedta Haugesund-budsjettet for neste år. Han sier at det å informere de ansatte om at det kommer oppsigelser er spesielt.

Ole Bernt Thorbjørnsen

Haugesund-rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen understreker at kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon.

– Når vi har jobbet med budsjett, så har vi sett at vi ikke klarer å finne kostnadstiltak uten å bli færre ansatte. Det er beklagelig, men vi har en alvorlig økonomisk situasjon når vi er på minus 163 millioner kroner. Det avspeiler nødvendigheten av å gjøre tiltak, sier Thorbjørnsen til NRK.

Han understreker at så mye som mulig av nedbemanningen skal tas gjennom naturlig avgang.

Les også: Disse skal styre Haugesund de neste fire åra

De 24 millioner kronene som skal kuttes vil blant annet ramme helse og omsorg, oppvekst, teknisk avdeling og administrasjon. Rådmannen mener kuttene må vurderes nærmere før de gjennomføres.

– Folk har det tøft

– Det er ikke dette vi ønsker. En må se på alle andre muligheter og løsninger før det går på bekostning av de ansatte.

Herdis Gunn Rødne er hovedtillitsvalgt for de ansatte i Haugesund kommune for Fagforbundet. Hun forteller at alle budsjettkuttene i kjølvannet av Terra-saken nå sliter på de ansatte i kommunen.

Les også: Har Haugesund råd til kultur?

– Dert er veldig stramt ute. Folk jobber, de har det ganske tøft. De kjenner det på kroppen. En føler at uansett hva en gjør, så er det ikke nok, sier Rødne.

Hun håper at færrest mulig blir berørt av eventuelle oppsigelser og at nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang.

Sliter fortsatt med Terra

Haugesund sliter fortsatt med ettervirkningene etter Terra-skandalen som kommunen viklet seg inn i for åtte år siden. Det innebærer at kommunen fortsatt sliter med et oppsamlet underskudd på 163 millioner kroner.

Les også: – Jeg ble syk av Terra-skandalen

Rådmannen ønsker at merforbruket skal være bedbetalt i 2018, og at kommunen skal være ute av den såkalte ROBEK-listen året etter.

Robek-listen er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler.

Arne-Christian Mohn

Ordfører Arne-Christian Mohn håper Haugesund går mot bedre tider etter at to tøffe år i 2016 og 2017.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Bedre tider om to år

– Vi sa i valgkampen at vi er nødt til å nedbemanne fordi økonomien er så skral. Vi håper vi unngår oppsigelser, og at det kan gå med naturlig avgang og naturlig nedbemanning, men vi frykter at oppsigelser og må til.

Det sier Haugesunds ferske ordfører Arne-Christian Mohn.

– Det blir tøft for alle. Det er ikke noen som slipper unna. Jeg håper at byens innbyggere forstår at dette er nødvendig å gjøre et par år. Så kanskje kan vi gå bedre tider i møte, sier Mohn.