BUDSJETTKUTT KAN RAMME FLYKTNINGER:

For å spare foreslår rådmannen i Eigersund kommune, blant flere andre tiltak, å redusere antall flyktninger de tar imot. I fjor bestemte kommunen å ta imot 35 flytkninger i år og de to neste åra, men rådmannen foreslår å kutte dette til 20. Det kan gi en innsparing på 1,1 million kroner i år og neste år. Totalt skal kommunen spare 37 millioner kroner. Formannskapet i kommunen behandler kuttforslaga nå.