NRK Meny
Normal

- Kopierer opp gamle lærebøker

Stavanger kommune bruker tretti prosent mindre penger på skolemateriell nå enn før forrige kommunevalg.

Skolen taper, også i Karmøy

Stavanger kommune bruker tretti prosent mindre penger på skolemateriell nå enn før forrige kommunevalg.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Stavanger bruker mindre penger per elev på skolebøker og læremateriell enn både Oslo og Trondheim, og langt mindre enn nabokommunane Sandnes og Klepp.

Frå 2007 til 2010 er utgiftene til undervisningsmateriell per elev redusert med over tretti prosent i Stavanger.

Les også: Stadig mindre til drift av skolen

Les også: Her øker gjelden mest

Skolebudsjettene i en av landets rikeste kommuner går ikke lenger opp, og verre kan det bli.

– Et dårligere tilbud

Det ringer inn for ny time ved Tu barneskole på Klepp. Inne i klasserommet venter skolebøker og materiell som kommunen har kjøpt inn. I fjor brukte Klepp 1568 kroner per elev på undervisningsmateriell, nesten 450 kroner mer enn oljebyen Stavanger.

– En kan ikke begynne å spise av skolens og eldreomsorgen sine budsjetter. Da blir det et dårligere tilbud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bystyret i Stavanger

Politikerne i bystyret i Stavanger bevilger mindre penger til skolemateriell enn kollegene i Sandnes og Klepp.

Foto: NRK

Bjarne Kvadsheim er lærer ved Tu barneskole men også den eneste politikeren i Stavanger bystyre som er lærer. Han er ikke overrasket over at Stavanger bare i løpet av fire år har kuttet i undervisningsmateriell per elev med over tretti prosent .

– Vi vet jo at det er en pris og lønnsvekst hele tiden. Den må jo legges inn. Vi kan ikke bare bruke nettotall og si at nå bruker vi så mye penger på skolen, sier Kvadsheim.

Kutter der elevene merker det mest

For Stavanger bruker en mindre andel av sine inntekter på skole i dag enn for fire år siden.

De 130 millioner kronene som er bevilget ekstra i denne perioden, ble mer enn spist opp i løpet av tre år som følge av økte lønnsutgifter. I tillegg utgjør også utgiftene til skoleskyss, og ikke minst skolebygg, en langt større andel av driftsbudsjettet.

En har valgt konserthuset med de rente og avdragsmidlene som nå løper på.

Bjarne Kvadsheim, SP-representant i Stavanger bystyre

Konsekvensen er at man må spare på driften. Kuttene er gjort der elevene merker det mest, på undervisningsmateriell og utstyr.

– Kopi av lærebok fra 1984

– I forhold til den rike byen vi bor i, så synes jeg det er «bånn i bøtta».

Leif Arne Moi Nilsen fra Fremskrittspartiet sitter i bystyret og har også barn i grunnskolen i Stavanger.

– Det er klart at når du opplever at elevene kommer hjem fra skolen med oppkopierte lærebøker, og det de har tatt kopi av er en lærebok fra 1984, blir du ganske overgitt.

– En har valgt konserthuset

Stavanger har brukt mye penger på å ruste opp skolebyggene i byen over mange år. Samtidig har man også brukt enorme beløp på en rekke andre prosjektet, delvis finansiert gjennom lån og delvis økte skatteinntekter. Det har rammet skolesektoren, mener både Kvadsheim og Moi Nilsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lekselesing

KOSTRA-tall viser at Stavanger bruker mindre penger pr elev enn Trondheim og Oslo til undervisningsmateriell. I Sandnes brukte man i fjor 1661 kroner i klepp 1568, mot Stavangers 1127.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– En har valgt konserthuset med de rente og avdragsmidlene som nå løper på. En har og valgt å investere store midler innenfor andre kulturtiltak. En har valgt å investere mye i Tjensvoll-området. Dette begynner nå å spise av driftskapitalen til Stavanger kommune. Da er det bare to store poster igjen som en kan kan skjære i. Det er skole og eldreomsorg, sier Kvadsheim.

– Ingen langsiktig plan

KOSTRA-tall viser at Stavanger bruker mindre penger pr elev enn Trondheim, Oslo og Bergen til undervisningsmateriell. I Sandnes brukte man i fjor 1661 kroner i klepp 1568, mot Stavangers 1127.

– Hvis en ikke har penger nok til å bruke på den kommende generasjonen vår, de som skal være det neste kunnskapssamfunnet, da er vi ille ute og kjøre, mener SP-politikeren.

Les også: Stavanger bruker mindre, Sandnes bruker mer på skole

Les også: - Vi begynner å bli lagt merke til

Moi Nilsen mener situasjonen viser at Stavanger-politikerne ikke har kontroll på regnestykkene ssine.

– Der er ikke en langsiktig plan i dette. Hvis du hadde laget en langsiktig plan, så hadde disse tingene helt klart kommet fram. Da måtte politikerne gjort noe med dette i forkant, ikke drevet brannslokking, mener Moi Nilsen.