Bruker hele uka på åpning for de videregående skolene

Elever i videregående skole må smøre seg med tålmodighet. Det kan ta mange dager før alt er på plass slik at de igjen kan møte på skolen, og treffe de andre elevene.

Rektor Grethe Mehen ved Stavanger Katedralskole, Kongsgård, merker pulter som ikke skal brukes.

Rektor Grethe Mahan ved Stavanger Katedralskole, Kongsgård krysser ut de pultene som ikke kan brukes fordi de står for tett.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Elevene i Rogaland må fortsatt regne med å ha digital undervisning kombinert med skoleundervisning, sier Joar Loland, direktør for opplæring i Rogaland fylkeskommune.

Han viser til at det fortsatt blir digital undervisning i teoretiske fag, mens programfag i større grad har undervisningen på skolen.

Joar Loland, direktør for opplæring i Rogaland fylkeskommune

Joar Loland, direktør for opplæring i Rogaland fylkeskommune

Foto: Lise Andreassen Hagir / NRK

Mange skoler er allerede åpne for avgangselever og elever med tilrettelagt undervisning. I løpet av neste uke skal resten av elevene innom skolen, og de skal få planer for hvordan skolegangen blir resten av skoleåret.

– Det er ikke aktuelt å utvide skoledagen og kjøre doble skift for å redusere klassestørrelsen. Skolene brukes både til vokseopplæring og privatisteksamen på kveldstid, sier Loland.

Svært små klasserom

En av landets eldste skoler er Stavanger katedralskole, Kongsgård. Klasserommene er svært små, og det byr på problemer å få hele klassene samlet.

Grethe Mehen, rektor Stavanger katedralskole, Kongsgård

Grethe Mahan, rektor Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Da jeg skrev melding til lærerne i går, skrev jeg hurra, elevene kommer tilbake. Men det blir ikke som vanlig, vi må bruke to rom på en klasse, sier rektor Grethe Mahan.

De fortsetter med en kombinasjon av fjernundervisning og vanlig klasseromsundervisning.

Åpner gradvis

I Oslo kan alle elevene på 10. trinn og tredje trinn på videregående, starte på mandag. Elevene i første og andre på videregående starter senest onsdag til uka, opplyser Oslo kommune.

Også i Agder blir det gradvis åpning utover uka.

– Det er mange elever som skal på plass på kort tid. Vi har behov for en gradvis åpning. Vi har laget en opptrappingsplan som vi også koordinerer med Agder Kollektivtrafikk, slik at vi sikrer at vi har transport for elevene, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge.

Han viser til at elevene trolig må fordeles på ulike tidspunkt, slik at alle ikke er der på likt.

– Deler av opplæringen vil skje digitalt. Vi ser på alternativ bruk av lokalene på skolen og kanskje også andre lokaler. Så kan noe av opplæringen skje ute, sier han.

Prioriterer praktiske fag

I Trøndelag vil bare noen få elever få møte opp på de videregående skolene mandag – ingen av de 31 skolene i fylket åpner for fullt.

– Spesielt praktiske fag, der det har vært vanskelig å undervise gjennom det digitale

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen synes det er gledelig at flere søker yrkesfag. Målet er å utdanne ungdommer til det samfunnet har bruk for.

fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen.

Foto: Tea Eline Skarpjordet / NRK

klasserommet, skal vi prioritere ekstra høyt, sier fylkesdirektøren for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen.

Det blir opptil skolene selv å avgjøre når de er klare for full drift igjen. Blant annet har Guri Kunna videregående skole på Hitra og Frøya bestemt å åpne for alle elever onsdag 13. mai.

– Skolene vil starte litt ulikt tidspunkt, fordi de er svært ulike i både størrelse og omfang. Det er en stor organisasjon som skal settes i gang igjen, og det blir ikke bare gjort med et knips, sier Iversen.

Hun ber elevene følge med på skolenes nettsider for informasjon om oppstartsdato.

Opp til hver enkelt skole

– De videregående skolene i Vestfold og Telemark vil få en stor grad av handlingsfrihet når de åpner for å ta imot elever igjen i neste uke.

Det sier, Mette Kalve, leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

Skolene kan selv velge om elevene skal komme på skolen hver dag, eller om de skal få hjemmeundervisning noen av dagene.

– Det er de lokale forholdene som avgjør hvordan skolene kan innrette seg, sier Kalve.

De enkelte skole vil legge ut informasjon om dette på sine nettsider.

Noen elever allerede på plass

I Vestland er det opp til hver enkelt skole når de vil åpne neste uke.

Det er rektor ved Sogndal VGS Jorun Felde er også fornøyd med.

De siste to ukene har de hatt åpent for enkelte elever. Nå er planen at alle i videregående i hvert fall skal få være en dag hver på skolen.

– Vi er kjempefornøyde, men vi kan ikke ta alle elevene inn på en gang, på grunn av smittevernsreglene slik de er nå. Neste uke blir det derfor en gradvis innfasing og så lager vi en plan på hvem som skal få være her og når.

Også elevrådsleder og russ, Ivar André Stadheim gleder seg over nyhetene. Han tror mange etter hvert har lengtet stadig mer tilbake til skolen.

– Mange har sittet og sturt inne, og vi merker jo på slutten at folk begynte å bli lei av å være hjemme.

Sogndal VGS opnar dørene

Sogndal VGS åpner dørene, det er elevrådsleder og russ, Ivar André Stadheim fornøyd med.

Foto: Bård Siem / NRK

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 13.05.2021
2 900
Smittede siste 7 dager
112
Innlagte
774
Døde
1 544 365
Vaksinerte