Hopp til innhold

Bruk av hansker tema i Tengs-saken

I ankesaken mot Johny Vassbakk var mulig oversmitte av DNA tema i retten i dag. En polititjenestemann som var på åstedet og flyttet på Birgitte, fikk spørsmål om han brukte hansker.

– Det ville vært helt unaturlig om jeg ikke gjorde det, sa han.

– Men husker du det helt sikkert, eller er det noe du resonnerer deg fram til ut fra hva som var vanlig, spurte forsvarer Stian Kristensen.

– Jeg husker det, svarte vitnet.

Forsvareren leste da opp et avhør fra 2021 hvor vitnet sa at han mente å ha brukt hansker, uten å kunne slå det fast helt kategorisk.

En av strategiene til forsvarerne er å så tvil om rutinene på drapsåstedet. En teori de har lansert er at Vassbakks DNA kan ha smittet over på strømpebuksa til Birgitte gjennom polititjenestemenn som håndterte den avdøde på åstedet.